Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


DON GOBBI ÉS A MÁRIA ÜZENETEK

 

 

Don Gobbi és a Mária–üzenetek

Szavak a végső időkről Szűzanyától

Két darab folytatásos PDF van.

TARTALOM

1.RÉSZ

[1] Magyarázat a cönákulum (cenaculum) szóhoz

[2] Szűz Mária: amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés - Ima a tisztánlátás és megkülönböztetés ajándékáért

[3] A lelki tökéletességhez vezető lépcső

[4] Első elmélkedés

[5] Második elmélkedés

[6] Harmadik elmélkedés

[7] A Máriás Papi Mozgalom – keletkezése, terjedése, lelkisége

[8] Két könyv összehasonlítása

[9] Üzenetek 1979 - 1989

2. RÉSZ

[9] Üzenetek 1990 - 1997

[10] A Máriás Mozgalomhoz tartozó szerzetesek és hívők felajánló imája Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

[11] A fiatalok felajánló imája Szűz Máriának (A Máriás Papi Mozgalom szellemében)

[12] Zsoltár szöveg

 

Ízelítő néhány mondatban a két PDF dokumentumból

Legyetek vigyázó őrszemek, akik hirdetik az Úr immár küszöbön álló nagy napját!

Adjátok át mindenkinek ezt a hírt, hogy megnyissátok a szíveteket a reménynek, mert a ti időtökben teljesedik be a második Advent, és mindenki készüljön az isteni Irgalmasság égi harmatát befogadni, amely már az egész világra kiárad!

Így az időben átélt kimondhatatlan fájdalmakban a szívetek és a lelketek megnyílhat ennek a hírnek, amelyet most kimondhatatlan sóhajokkal hívok: térj vissza Úr Jézus!”

(1994. augusztus 28.)

Erre a pogányságba visszatért emberiségre - amelyet az istentagadás és a szeretet törvénye elleni lázadás jege borított be, amelyet a bűn és a gonoszság megrontott, és amelyen a Sátán biztos győztesként uralkodik - Én Szeplőtlen Szívem fényének szeretetsugarait fogom lebocsátani.

Ezek a sugarak megvilágítják az utat, amelyet meg kell tennetek, hogy visszatérjetek az Istenhez a megtérés, az ima és a vezeklés útján.

Így Szeplőtelen Szívem ma a megmenekülés biztos eszközévé válik az egész emberiség számára.

Erre az elhomályosított és megsebzett, megvert és elárult Egyházra Én Szeplőtelen Szívem szerető és fénylő sugarait hullajtom.

(1994. május 13.)

Az enyém egy apokaliptikus üzenet, mivel bent vagytok a szívében annak, amit nektek az Isteni írás utolsó és annyira fontos könyvében kinyilvánítottak.Szeplőtelen Szívem fényének az Angyalaira bízom a feladatot, hogy vezessenek rá ezeknek az eseményeknek a megértésére most, amikor Én felnyitottam nektek a lepecsételt könyvet."

(1994. május 13.)

Most azért nyilvánulok meg előttetek, hogy megmutassam a megmenekülés útját: az Istenhez való visszatérés útját. Hogyha az emberiség nem fogadja el anyai felszólításomat az Istenhez való visszatérésre, kérlelhetetlenül elvész.

(1984. november 14.)

 

Immár mindent elmondtam nektek, amit el kellett mondanom, minden fel lett fedve előttetek.Így ezen az éjszakán befejeződnek a nyilvános üzenetek, amelyeket huszonöt éven át adtam számotokra: most át kell elmélkednetek, szerintük kell élnetek és meg kell valósítanotok az üzeneteket! Életre keltettem Máriás Papi Mozgalmamat, hogy anyai segítséget és biztos menedéket nyújtsak a ti időtök szenvedő és keresztre feszített Egyházának és elterjesztettem a világ minden részében e könyvem által, amely megmutatja az utat, amit be kell járnotok, hogy fényemet terjesszétek.

(1997. december 31.)

Ne veszítsétek el a bátorságotokat!

Erősen reméljetek és bízzatok!

Én előre megmondtam nektek a rátok váró időket, azért, hogy segítselek benneteket, hogy a fájdalmas és nehéz időket reményben és nagy bizalomban éljétek át a ti mennyei Édesanyátokkal.

(1993. január 1)

A Rózsafüzér alázatos és törékeny lánca alkotja azt az erős láncot, amellyel mozgásképtelenné teszem a világ sötét uralkodóját, Isten és az Ő szolgáinak ellenségét.

Így a Sátán kevélységét még egyszer a kicsinyek, az alázatosak és a szegények hatalma fogja legyőzni!

(1992. október 7.)

Szeplőtelen Szívem diadala egybe fog esni a második Pünkösd tervével.

Új tűz fog lecsapni az égből és meg fogja tisztítani a pogányságba visszatért emberiséget.

Olyan lesz, mint egy ítélet kicsiben, mindenki látni fogja magát magának az Isten igazságának a fényében.

Így a bűnösök visszatérnek a Kegyelemhez és az életszentséghez, az elveszettek a jóság útjára, a távollévők az Atya házába, a betegek a teljes meggyógyuláshoz, a kevélyeket, a tisztátalanokat, a Sátán gonosz munka társait mindörökre legyőzik és elítélik.

(1994. május 22.)

Ez a második eljövetel hatalomban és fényben fog megérkezni Jézussal, aki az ég felhőin, az Ő istenségének a ragyogásában jelenik meg, hogy mindent Maga alá vessen.

(1994. szeptember 29.)

A PDF dokumetum első részét itt lehet megnyitni 

https://drive.google.com/open?id=17J1_oK1FGnnZ3CecuHj_Oe4oWl-exzEi

 A második rész itt van.

https://drive.google.com/open?id=1-bLJ692H1yFfRvktlXOtoVptDcjxa3o8

 

 

68hu-480.jpg