Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


EGYHÁZ

 

 

EGYHÁZ

 

Tömörített, kivonatos áttekintés az Egyházról; merítve azokból az égi üzenetekből, melyeket a földkerekség népe kap ezekben az időkben M.D. Mercy próféta asszony által.

Itt leggyakrabban a Jézus Krisztus által a földön alapított Egyház van emlegetve.

Az alábbi válogatásra szánt időszakasz 2013. január elsejével kezdődik.

 

JANUÁR

 

2013 január 1.

Terveim most nyilvánulnak meg, és közületek azok, akiket kiválasztottam, hogy vezessék maradék Egyházamat, gyorsan bázisokat fognak felépíteni az egész világon. Ezek lesznek azok a helyek, ahova elmentek majd, hogy békességben tiszteljetek Engem, amikor templomaitok már nem fognak olyan módon fogadni benneteket, ahogyan annak lennie kellene.

Templomaitok nem lesznek mások, mint szórakozóhelyek, ahol bonyolult szertartásokon, pogány rituálék és zene kerülnek megrendezésre. Állítólag, ezek az események azért lesznek, hogy ezzel tiszteljék Istent. Ehelyett bűnös tetteket fognak bálványozni, és azt fogják állítani, hogy ezek összhangban vannak Tanításaimmal.

Hamarosan sokan Isten új szolgáiként fogják bemutatni magukat. Sokan sohasem voltak felkészítve a Keresztény Egyházakban, és ezért nem alkalmasak arra, hogy bemutassák a Szentségeket Isten gyermekei számára. Ők csalók lesznek. Ők azt az Igazságot fogják előírni, melyről azt mondják, hogy ezek Istennek a mai világ számára megfelelő tanításai. Hazugságaik világszerte el fogják érni az emberiség fülét.

[-] Amint a hamis egyház növekszik és a sok hírességet, a média és a politika vezetőit vonzani fogja, Maradék Egyházam is növekedni fog. Felszentelt szolgáim közül sokan hűtlenek lesznek Hozzám és csatlakozni fognak az Új Világvalláshoz, ahol tárt karokkal köszöntik majd őket.

Ezek a csalók borzasztó nehézségeket fognak okozni a Keresztényeknek az egész világon, ha nem fogadják el ezt az új, politikailag támogatott kulturális szervezetet, mely Isten Egyházának fogja nevezni magát.

[-] Idővel elfogadhatatlanná válik majd, hogy egyes Keresztény szokásokat nyilvánosan gyakoroljanak.

Ezek magukban foglalják majd a Keresztség Szentségét és a Szentáldozást is. Ezeket egy modern és szekuláris világban elfogadhatatlannak fogják tartani, és ti lehetetlennek fogjátok találni, hogy ezeket magatokhoz vegyétek. A házasság Szentségét meg fogják változtatni és a házasság különböző formában fog rendelkezésre állni. Ebben az időszakban, az Igaz Szentségekben való részesülés egyedüli módja Maradék Egyházamon keresztül lehetséges.

 

2013 január 4.

Drága gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy a keresztény Egyházak felébredjenek ezen Üzenetek Igazságára. Az ő nagy számuk erejének köszönhetően lesz továbbra is fenntartva Fiam Tanítása

Ő, az Én drága Fiam, minden Követője hűségére vágyik. Nektek imádkoznotok kell azért, hogy azok, akik az Ő Egyházában naponként felelnek Szent Szavának hirdetéséért, mindig hűségesek maradjanak Hozzá.

Arra kell buzdítanom benneteket, hogy ne hallgassatok semmiféle olyan új tanokra, amelyeket Fiam, Jézus Krisztus Nevében mutatnak majd be, de nem az Ő Szentséges Nevét képviselik.

Az elkövetkezendő idő minden Keresztény számára egy kihívás lesz. Komoly kitartásra lesz szükségetek, ha hűségesek akartok maradni Istenhez.

[-] Hallgassatok gyermekek a hívásomra. Én közben fogok járni értetek, hogy erősek maradjatok, és Fiam különleges kegyelmekkel áraszt el majd benneteket, hogy képessé tegyen titeket az ellenállásra a megfélemlítéssel szemben, hogy ne fogadjátok el azokat az istenkáromló törvényeket, amelyek nagy szakadást fognak okozni a Keresztény Egyházakban, különösen a Katolikus Egyházban.

 

2013 január 11.

A tövisek fájdalmát most érezni fogják a vezetők a Katolikus és a Keresztény Egyházakban. Ők olyannyira szenvednek, mivel a politikai vezetők olyan tanokat írnak elő nekik, amelyek a fenevad szájából özönlenek.

[-] Jelenleg a Töviskorona fájdalma ismétlődik meg, melyet gyötrően a földi Keresztén Egyházamra nyomnak, amint az meg volt jövendölve. Az elutasítás fájdalmát – Szavam, Létezésem, és Tanításaim elutasításáét – nemcsak Én érzem, hanem azok a szegény lelkek is, akik tisztelnek Engem, akik hirdetik Szent Szavamat, és akik szeretnek Engem.

 

2013 január 12.

Az a terv, hogy a Katolikus Egyházat a saját körein belül lévők elpusztítsák, már folyamatban van. A hatalmi pozíciókban lévő lelkeknek, különösen azoknak, a Keresztény Egyházakon belül, akik elnézik a bűnt és azt megpróbálják törvénybe iktatni, tudniuk kell a következőket: Ti szörnyen fogtok szenvedni. Atyám Keze be fog avatkozni és elpusztítja terveteket.

 

2013 január 14.

Ezek a lépések, amelyeket az ember most tesz, túllépik az Isten által megengedett határokat. Most, amikor az ellenség és a csalók gonosz szelleme ostromolja Isten Egyházát, a büntetés végre lesújt a Földre.

 

2013 január 18.

A gonosz befolyását érezni lehet most az Egyházakban és azok között, akik Isten Igéjét hirdetik. Ők a gonosz elsődleges célpontjai, és az Antikrisztus nem fog alább hagyni azon törekvésében, hogy valamennyi Keresztény Egyházat elpusztítsa.

 

2013 január 20.

Folyamatosan kísérleteket fognak tenni annak érdekében, hogy elvegyék pénznemeiteket és a pénzhez való személyes hozzáférhetőségeteket. De imáitok megakadályozhatják ezeket a gonosz vezetőket abban, hogy a rabszolgaság érdekében ilyen kísérletet tegyenek. Ezek az emberek meg fogják semmisíteni Egyházaimat, és csak néhány szolgám fogja tudni bemutatni a napi Áldozatot.

Mégis ott lesznek azok is közöttük, akik kitartóak maradnak, Isten Kegyelmének köszönhetően.

Üldözni fogják az Egyházat, és a Keresztény Egyházak vezetői között nagy megosztottságot fognak okozni, és mégis lesznek papok és egyházi személyek, akik kitartóak maradnak, mert nem lesznek hajlandóak engedni ennek a nyomásnak.

 

2013 január 21.

Sok minden megvalósult, de nemcsak általatok, drága szeretett Tanítványaim, hanem Egyházam hite által is, mivel az bátran szembeszáll földi Testem világi kormányok által okozott üldöztetésének.

 

2013 január 27.

Azonban a Jelenések Könyvét Egyházam felszentelt szolgái közül senki sem érti. Ők majd tájékoztatva lesznek erről, de Én ezt csak részletekben fogom megtenni. Nektek ezt csak akkor kell ismernetek, amikor Én úgy döntök, hogy ennek elérkezett az ideje.

 

 

FEBRUÁR

 

2013 február 2.

Most, amikor Imacsoportjaim összekapcsolódnak, egyházam maradékának Hadserege virágozni és növekedni fog. Éppúgy, mint ahogy megnövekedtek, és több mint kétszáz országban megsokszorozódtak azok a magok, amelyek csak néhány szívben voltak elültetve a kezdetek kezdetén, melyek közül, drága Követőim, sok ismeretlen a számotokra.

 

2013 február 5.

Gyermekeim, nektek keresnetek kell azt, hogy egymást megvigasztaljátok, amikor a Föld minden sarkában összegyűltök, hogy Fiam Maradék Egyházának Hadseregét megalkossátok.

 

2013 február 10.

Te, leányom, meg fogod kapni a Szentlélek Ajándékát, hogy elhozd Nekem azokat a lelkeket, akik után Vágyakozom. Nehéz terhet vesztek magatokra, mert Isten Szava (Üzenete) milliók előtt ismeretlen nemzetetek körében. A Keresztény közösségen belül csak nagyon kevés templomot használnak rendeltetésszerűen. Csak üres vázak, és nincs Tetszésemre a körötökben tapasztalható gyenge hitetek. Sokat kell még tanulnotok, és sok mindenben kell növekednetek, amikor – szabad akaratotokból – követtek Engem az Igazság Útján.

 

2013 február 13.

Szeretett leányom, jelenleg harag izzik a Mennyben, ahogy a Töviskorona, ránehezedvén összeroncsolja Testemet a földön, a Katolikus Egyházat.

Ez a prófécia, mely az elmúlt két év során nagy részletességgel adatott neked, bekövetkezett. Most, hogy más Kinyilatkoztatásaim is hamarosan beteljesednek, nagyon kevés felszentelt Szolgám lesz képes figyelmen kívül hagyni az emberiséghez intézett Kéréseimet, ebben az istentelen időben.

A gonosz csoport már megkezdte hadjáratát, hogy megszabadítsa a földet Tanításaim Igazságától. Szent Helytartómra rákényszerítették ezt az intézkedést, és ennek eredményeképpen ő rettenetesen fog szenvedni. A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás – amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében.

Sokuknak fogalma sincs arról a megtévesztésről, melyet most tárnak eléjük. Azt sem tudják, hogy Egyházamnak, a Katolikus Egyháznak, az alapját porig rombolták. Helyette egy förtelem fog felemelkedni, de Én beavatkozom majd, jeleket küldvén, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádság fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az Igazságot a valótlanságtól.

Nem a Katolikus Egyház összeomlása – mely hamarosan nyilvánvalóvá válik – lesz az, amely megosztja majd a világot. Hanem az, hogy részt fognak venni az Új Világegyház, az új egy-világvallás létrehozatalában, mely be fogja vezetni a pogányságot és a bálványimádást.

A hamis próféta már kellőképpen felkészült, és hamarosan eljön az ő ideje. Együttműködve az Antikrisztussal, térdre fogják kényszeríteni a világot. Nem Istennek fognak hódolni, hanem a fenevadnak.

Nagyon kérem minden Tanítványomat, Keresztény Híveimet, az egész világon, hogy őrizzétek meg nyugalmatokat. Imádkozzatok a békéért, és engedjétek, hogy Én, a ti Jézusotok vezesselek benneteket ebben az időben.

Hívom valamennyi Bíborosomat, Püspökömet és felszentelt Szolgámat, hogy egyesítsétek nyájatokat, és maradjatok hűségesek Tanításaimhoz. Kiemelt figyelemmel legyetek az iránt, amit kérnek majd tőletek, hogy prédikáljatok, mert ez változni fog. Szentbeszédeitek egy szekuláris világ számára szerkesztődnek és íródnak majd, és azok minden lényeget nélkülözni fognak.

Sőt, ráadásul az, amit a Katolikus Egyház modernizálásának tűnőként fognak ismertetni számotokra,  az a teljes körű egyesülés – minden vallást egybeolvasztó, úgynevezett Keresztény Egyesített Egyház –  hirdetése lesz. A külső jegyek alapján elsőre ugyanolyannak tűnhet, de ez az, amit láttatni akarnak veletek. Lassacskán már nem fogtok ráismerni Szentírásomra, lévén, hogy a Szentségek bemutatásához új szavak, kifejezések, és új formátumok kerülnek elétek.

Pánik fog kitörni azon igaz, hűséges, konzervatív papok között, akik meg fognak rémülni az új modern Egyházforma miatt, amikor be fognak indítani egy új típusú, modern, alternatív Egyházat.

A Katolikus Egyház, a kormányzatok és a média minden szegletébe beszivárgott szabadkőművesek hálózatán keresztül fog ez a förtelem, mintegy hatalmas újításként, bemutatásra kerülni.

Ez a vég kezdete. Jelenlétemet diszkréten száműzik a Szentmisék új szertartásából.

Minden hivalkodás és ünnepélyesség, egy üres tabernákulumot fog leplezni, mert Isteni Jelenlétemet nem fogja tovább engedni Atyám.

Egységben kell maradnotok, és ha Katolikusok vagytok, továbbra is minden nap vegyetek részt Szentmisén és Szentáldozásban. Mert minden Kereszténynek, nektek, tudnotok kell, hogy titeket is csábítani fognak az Új Világvallásba, melyet azok a nemzetek terveznek, akik szövetségben vannak Katolikus Egyházam árulóival. Ők egy szekuláris, humanista arculatot akarnak létrehozni – egy olyan arculatot, mely leplezi a gonoszságot, melyet ez finoman támogatni és hirdetni fog.

 

2013 február 14.

Szeretett leányom, az Atyám Királysága és a sátán birodalma közötti csata végül a végső szakaszába lépett.

Mennyire megtéveszti Atyám gyermekeit a gonosz, köztük azokat is, akik Tanításaim Igazságát követik. Semmi sem az, aminek látszik. Megnőtt a Szabadkőművesek hatalma, és ők nemcsak a politikai világot lepik el, hanem az Isten Házát is, azaz Testemet a földön.

A Katolikus Egyházat megvetik, jobban, mint bármely más Egyházat a földön, mely Szent Igémet hirdeti. Ez azért van, mert ezt Én vezetem, és mert kitart az emberiségnek adott Útmutatásaim mellett, hiszen Én jelentettem ki, hogy Péter Apostolom az, aki megalapítja Egyházamat a földön.

Földi Egyházam a célpontja a gonosznak, aki, századokon át, megosztotta Egyházamat, és sanyargatta mindazokat, akik Legszentebb Szentségeimmel élnek.

A gonosz egy pillanatra sem engedett azon tervéből, hogy üldözze Egyházamat. Ravasz, megtévesztő, öntelt, kérkedő és teljesen elbizakodott, ő, a csaló, aki azt hiszi, hogy ereje mindenható. Ő mindig azokat célozza meg, akiknek az a feladat adatott, hogy vezessék Isten gyermekeit az örök élet felé.

Katolikus Egyházam már egy jó ideje rettenetesen szenved a sátán keze által. Egy pillanatra sem hagyta őket, hogy az Irántam való szent kötelességüket békében teljesíthessék. Majd biztosítandó, hogy ő, a gonosz, még többet árthasson, megfertőzte felszentelt szolgáimat, elküldvén az ő saját szolgáit, hogy vegyüljenek el szolgáim között. Ekkor történt, hogy a förtelmes gonosz(ság) behatolt Egyházamba.

Amikor bűnt követtek el azok, akik a lelkek táplálására lettek kijelölve, Én, Jézus Krisztus voltam az, Akit vádoltak, és Akit a vádlottak padjára ültettek.

A legnagyobb megtévesztés az volt, amikor a gonosz meggyőzte az embereket, hogy Én, Jézus, a földi Egyház Feje voltam az, Aki elárultam az emberiséget. Az emberiség bűnnel született. Az ember vétkezni fog, egészen Második Eljövetelem időpontjáig. Az lesz a ti bukásotok, hogy elvettek Engem, mint a Világ Megváltóját, az emberek, köztük azok bűnei miatt is, akik felelősek voltak abban, hogy a lelkek félre lettek vezetve.

Az Igazság helyett, hagyjátok, hogy a fenevad hazugságai megrontsák szíveteket. Ti most a gonosz irányítása alatt álltok Egyházamban, és sokan áldozatul fognak esni a hazugságoknak, melyeket most az Igazságként mutatnak be nektek.

Tanításaim Igazságát hamarosan lényegtelennek és hamisnak nyilvánítják. Atyám – földi Egyházamban lévő eme fertőzöttség feletti – Haragja hamarosan érezhető lesz szolgái körében, az Én Templomomban, Rómában. Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik majd.

Jézusotok

 

2013 február 15.

Ami rombolja Egyházamat, az az ezen modern keresztény szószólók megtévesztett gondolkodásmódja, akik minduntalan arra törekednek, hogy megváltoztassák és átalakítsák a Kereszténység Tanításait. Ez borzalmas összezavarodottságot okoz.

Ők gúnyt űznek Istenből és Kereszthalálomból.

Íme, így térnek vissza a keresztények a pogánysághoz, és az átállás hirtelen lehet. Hamis istenek, hamis templomok, hamis vallások – mindben egy dolog a közös. Követőik egy ember alkotta istent tisztelnek. Az ilyen vallások sértik Istent, sőt az egyik egyházban, a szabadkőműves templomokban, egyáltalán nem Istent tisztelik, hanem a fenevadat.

Ez az ára annak a szabadságnak, mely Kereszthalálom által adatott a világnak. Emiatt kell a világnak elfogadnia az Igazságot, és nem áldozatul esnie a megtévesztésnek, melyet a fenevad fog elültetni köztetek, az idő előrehaladtával.

Jézusotok

 

2013 február 17.

Szeretett leányom, a Katolikus Egyházban lévő egyházszakadás, amint az megjövendöltetett, most látható lesz az egész világ számára. Szeretett Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa távozása a vég kezdetét jelzi. Az elmúlt két év során, Én általad, azaz választott Prófétámon keresztül próbáltam felkészíteni földi Egyházamat erre a szomorú eseményre.

A Szabadkőműves elit megragadta az irányítást Egyházam felett, és a leggonoszabb megtévesztést alkalmazzák a Katolikusokon. Róma Kulcsai már az Én Kezemben vannak, lévén, hogy Atyám már átadta Nekem azokat. Én fogom irányítani valamennyi Követőmet, hogy az Igazság fennmaradhasson, és hogy Szent Igém érintetlen maradjon.

A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket, és Szavamat, csakúgy, mint anno földi Időm során, eretnekségként fogják kezelni.

Ne legyenek kételyeid afelől, hogy amint ismertetik a világgal a megtévesztést, mintha az új uralom az Igazságot képviselné, te, leányom, rettenetesen szenvedni fogsz az Én Szent Nevemben, csakúgy, mint az előtted járt próféták.

Követőimnek meg kell őrizniük nyugalmukat, és imádkozniuk kell mindazon felszentelt Szolgáim üdvösségéért, akiket magával fog ragadni ez a förtelem. Hívom őket, hogy az alábbiak szerint cselekedjenek.

Továbbra is kövessétek Tanításaimat. Soha ne mondjatok le Isten Igéjéről. Maradjatok hűek szent kötelességeitekhez, és úgy szolgáltassátok ki a Szentségeket, ahogyan Én azt tanítottam nektek.

A Katolikus Egyház Tanításai, Péter Apostolom általi alapításán alapulva, továbbra is örök érvényűek lesznek. Most ez meg fog változni, amikor a közelgő változások megrengetik az alapját.

Hamarosan már nem fogjátok felismerni Egyházamat, és nagyon kellemetlenül fogjátok érezni magatokat, amikor tanúi lesztek annak, ahogyan Szent Igémet megmásítják.

Jézusotok

 

2013 február 18.

Szeretett leányom, ahogy fokozódnak a változások földi Egyházamban, úgy fognak a hamis próféták hangjai is felerősödni majd, kórusban, hogy támogassák Egyházamban a förtelmet. Amint Én kinyilatkoztatom számodra, az igaz végidő próféta számára az Igazságot – melynek jelentős része már ismeretes -, a hazugságok terjedni fognak, hogy összezavarják mindazokat, akik követnek Engem.

Minden egyes utasításra, melyet rajtad keresztül Adok a világ számára, elhangzik majd annak a tökéletes ellentéte, a hamis próféták szájából. Ők vigasztaló szavakat hangoztatnak majd azon Követőim számára, akik számára az Igazság túl rettenetes lesz ahhoz, hogy elviseljék.  Gonosz hazugságaik által, ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni.

Amikor Én az Egyházamon belüli nagy megosztottságról beszéltem neked, nem mondtam el, hogyan is fog ez történni. Nos, figyelj most Rám. Csakúgy, amint a papok az Én földön töltött időm során elutasították Szent Szavamat, éppúgy fognak a papok Második Eljövetelem előtt is elutasítani Engem. Leányom, nemcsak, hogy a neked adott Szavamat (Üzenetemet) fogják elutasítani, de még a változásokat is elfogadják majd, melyeket rájuk fognak kényszeríteni. Amint ők elfogadják az istenkáromlásokat, és a számukra bemutatott új szabályokat, szent adományaik azonnal hatástalanokká válnak.

Hithű Követőim szintén megosztottakká válnak földi Egyházam iránti hűségüket tekintve. Követnetek kell az Atyám Könyvében nektek adott Tanításaimat, ez minden, amit tennetek kell. Nem kell elmenekülnötök sehová, mivel Én jelen vagyok Köztetek.

Ti ismeritek az Igazságot. Keresztényekként ezzel tápláltak benneteket. Tehát, ha azt látjátok, hogy Isten Tízparancsolatát és Tanításaimat átírják, és Szentségeimet megváltoztatják, akkor hátat kell fordítanotok. Ne engedjétek, hogy a hazugságok elrettentsenek benneteket, inkább azok miatt aggódjatok, akik elfogadják ezeket az új gonosz cselekedeteket és törvényeket, melyekről azt állítják, hogy Tőlem valók, illetve azok miatt, akik nem hajlandók megismerni az Igazságot.

Jézusotok

 

2013 február 19.

Szeretett leányom, kérlek, tájékoztasd Tanítványaimat, hogy Uralkodásom közel van.

Ne nyugtalankodjanak, mert habár a Töviskorona leereszkedett Helytartóm fejére, akit Én, Jézus Krisztus jelöltem ki, hogy uralkodjon a Szent Katolikus és Apostoli Egyházam fölött, és akit gonosz módon elüldöztek pozíciójából – Én most eljövök végre, hogy békét hozzak nektek.

Az elkövetkező év nagyon kegyetlen és kétségbeejtő lesz számotokra, szeretett Tanítványaim, és utolsó Igaz Pápám számára. Vele is – aki ellen szándékosan és előre megfontoltan összeesküdtek – ugyanúgy bántak, mint ahogy Engem, Jézus Krisztust is ütlegeltek és megostoroztak. Most próbálják majd megölni őt, ahogyan Engem is megöltek. Azt fogják mondani, hogy egy olyan bűncselekményt követett el, amelyben ő teljesen ártatlan.

Én, a ti szeretett Megváltótok, meg foglak védelmezni benneteket mind, a gonoszságtól, melyet sokan úgy fognak érzékelni, hogy Tőlem eredt, Parancsoló Kezem által.

Én irányítom Egyházamat, mint azelőtt, de csak a Szentlélek Ereje által. Róma Kulcsai szeretett Atyám hatáskörében vannak. Én, Jézus Krisztus, kész vagyok leereszkedni újra Második Eljövetelemkor, és Szeretném tudatni, hogy ti, tanítványaim, ugyanúgy fogtok szenvedni, mint ahogy saját tanítványaim szenvedtek földi Időm alatt. Ti, Szeretteim, Velem együtt vagytok, Szent Szívembe zárva, hogy egyesülhessetek Velem a fájdalomban.  Könnyeimet ontom ártatlan, szeretett, utolsó Pápámért a földön, XVI. Benedekért, akit Én választottam Egyházam vezetésére az utolsó időkre.

Óriási bátorságra lesz szükségük azon önkéntes áldozatoknak, akik továbbra is hirdetni fogják Szent Szavamat (Üzenetemet), lévén, hogy ők borzasztó kételyekkel lesznek tele. Ők szívükben tudják, hogy Én beszélek most hozzájuk, és mégis bennük is kételyek támadnak majd, melyeket azok ébresztenek majd, akik nem lesznek hajlandóak elfogadni az emberiségnek szánt Üzeneteimet, de akik továbbra is odaadóan szeretnek Engem.

Most örökül hagyom ezt a Különleges, rövid Imahadjárati imát. Ez egy Csodás Ima, mely képessé teszi mindazokat, akik imádkozzátok ezt, hogy érezzék Jelenlétemet lelkükben. Ez segíteni fog nekik abban is, hogy meglássák az Igazságot, melyet nekik Ígértem, és mely folyamatosan meg fog adatni nekik végig az utolsó időkben.

Imahadjárat (101) Csodás Ima Jézus Jelenlétének érzéséhez

Ó, Drága Mindenható Atya, minden létezőnek és leendőnek Teremtője, segíts meg mindannyiunkat, akik fel tudjuk ismerni szeretett Fiad Jelenlétét az Egyházban ma, hogy nagyon erősekké váljunk.

Segíts meg, hogy leküzdjem félelmemet, magányomat és az elutasítást, melyet szeretteimtől szenvedek el, Fiadat, Jézus Krisztust, Megváltómat követvén.

Kérlek, oltalmazd meg szeretteimet, hogy ne essenek abba a csapdába, hogy elhiszik a hazugságokat, melyeket a sátán eszelt ki, hogy elpusztítsa, megossza és zűrzavart okozzon Isten valamennyi gyermekének körében.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akik követik az utálatosságot * Egyházadban, hogy megmeneküljenek a pokol örök tüzétől. Ámen.”

Szeretett Követőim, mostanra már ismertek Engem. Amit most látni fogtok, a valaha földi Egyházamat jelentő vázon belül, émelyíteni fog benneteket. Sírni és zokogni fogtok mindaddig, amíg már nem éreztek semmit. És aztán, amikor hívtok Engem, és azt mondjátok:

Jézus, ments meg engem a sátán hazugságaitól, hogy meg tudjam különböztetni maradék Egyházad Igazságát.” Akkor Én a következővel foglak megnyugtatni benneteket. El foglak tölteni benneteket a Szentlélekkel. El foglak tölteni benneteket a bánat könnyeivel, majd aztán ezeket a könnyeket Erőmmel fogom felváltani. Akkor nem fogtok aggódni, mert Én átveszem, és vezetlek benneteket az út minden egyes lépésénél.

Fellelkesültök majd, amikor gúnyolnak benneteket. Elteltek majd Szeretetem Lelkével, amikor kinevetnek benneteket azért, mert hisztek Szent Tanomban. Aztán levetkőztök majd minden félelmet, és azt, az irántatok érzett Szeretetemnek egy olyan erőteljes érzése váltja majd fel, hogy csak akkor fogtok teljes megkönnyebbülést és békét érezni.

Jézusotok

 

2013 február 25.

Szeretett leányom, az eljövendő idők fel fogják rázni a világot szendergéséből, függetlenül attól, hogy milyen vallást – ha egyáltalán – követnek az emberek, mert a kis szarv hangja figyelmet követel az egész világtól. Péter Székében ülve, ez a csaló szélhámos fennhangon fogja harsogni és büszkén hirdeti majd az összes egyház – egy egyházzá való – egyesítésére vonatkozó megoldását. A szekuláris világ – mintegy modern újítóként üdvözölve – éljenezni fogja őt, mert ő szemet fog hunyni a bűn felett.

Olyan új törvényeket fog bevezetni, melyek nemcsak a Katolikus Egyház Tanításainak mondanak majd ellent, hanem ellenkezni fognak minden Keresztény törvénnyel is. A papok, akik ellene vannak ezeknek az Üzeneteknek, kénytelenek lesznek majd átértékelni ezeket, amikor a szörnyű igazság a felszínre tör. Ők lassan rá fognak ébredni végre, leányom, a neked adott Szavam (Üzenetem) Igazságára.  Mennyire fognak sírni bánatukban, amikor rádöbbennek, hogy ez Én, Jézus Krisztus vagyok, Aki – Atyám Áldásával – minden részletében kinyilatkoztatom nekik a végidő próféciákat.

Akkor majd inni fogják minden Szavamat, mely Szent Ajkamról fakad, ahogy Kinyilatkoztatom a további közelgő eseményeket az emberiség felkészítése érdekében. Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberiség meghallja és válaszoljon Hívásomra, hogy Én ki tudjak szabadítani mindenkit a fenevad karmai közül.

A hamis próféta – annak ellenére, hogy el van foglalva magasztos törekvéseivel, hogy lenyűgözze a világ Katolikusait – félre lesz állítva egy ideig, mert az Antikrisztus most fog a világ színpadára lépni, amint az meg lett jövendölve. Amikor halljátok a médiát, hírt adni egy új, ígéretes, tapasztalt békeközvetítőről, akkor tudni fogjátok, hogy ki ő. Ő, az Antikrisztus, nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia.

Annak ellenére, milyen ijesztő is lehet ez, ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus, Király Vagyok. Senki, egyetlen ellenség sem hatalmasabb Istennél. De meg kell vívni a csatát a lelkekért, amint az meg lett jövendölve. Azáltal, hogy terjesztitek Szavamat, Üzeneteimet és Imáimat, ti segíteni fogtok Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akikre szükségem van, hogy az Én Új Paradicsomom benépesülhessen Isten valamennyi Gyermekével.  

Mindenkor bízzatok Bennem, a ti Jézusotokban, mivel Én vezetni és védelmezni foglak benneteket ezen – a földön lévő – utálatosság idején. Ígérem, ez az időszak rövid lesz.

Jézusotok

 

2013 február 27.

Soha, de soha ne hagyjátok el az – Általam a világnak adott – Egyházat, mely Tanításaimra és Kereszthalálom Áldozatára épül, a Legszentebb Ajándékokat nyújtva nektek.

Szeretett Követőim, ti vagytok az Én Egyházam. Az Én szeretett papjaim és klérusom, a Szentlélek Ajándékával megáldva, soha nem fognak elhagyni Engem, és benneteket sem. És így, Egyházam tovább él majd, mert halhatatlan. Az Egyház az Én Testem a földön, és így, elpusztíthatatlan. Ennek ellenére összezúzzák, gyötrik és elvetik majd, aztán otthagyják a vadonban, hogy elpusztuljon. Annak ellenére, hogy Ellenségeim mindent el fognak követni, hogy az élet utolsó morzsáit is elpusztítsák, Egyházam fel fog támadni. De ne feledjétek, Egyházam sosem fog meghalni, még ha úgy tűnik is.

Földi Egyházam össze fog zsugorodni, és – önhibáján kívül – a maradék hadsereggé alakul majd át.

Igaz Helytartóm, félrevetvén, harcolni fog azért, hogy vezethesse Isten gyermekeit, legjobb tudása szerint. Én, Jézus Krisztus leszek az, aki vezetlek benneteket, aki felemellek, és megszabadítalak titeket attól a gonoszságtól, amelyet rátok fognak kényszeríteni; egy gonoszságtól, mely váratlan és szörnyű véget fog eredményezni mindazoknak, akik az Antikrisztus és az ő rabszolgái mellé állnak.

Jézusotok

 

2013 február 28.

Szeretett leányom, Elküldtem Szentlelkemet, hogy árassza el Isten valamennyi Gyermekét ebben az időben, igyekezvén megszüntetni a gonosz sötétséget a világban.

Imádkozzatok állhatatosan valamennyi felszentelt Szolgámért, ebben az időben, amikor szörnyen össze vannak zavarodva. Olyannyira szomorúak lesznek az elkövetkező néhány hétben Szent Helytartóm pápaságának befejezte miatt, hogy nem tudják majd, hová forduljanak.

Kérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ő szeretett Jézusukat, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel. Én meg fogom adni nekik azokat a Kegyelmeket, melyekre Tanításaim Igazságának megkülönböztetéséhez lesz szükségük. Akkor majd fel fogják ismerni a megtévesztést, melyet hamarosan eléjük tárnak.

Nem szabad kételkedniük Bennem soha. Belém kell helyezniük minden bizalmukat. Nem hagyhatják cserben Nevemet soha, és ébernek kell lenniük minden pillanatban.

Mondd meg nekik, hogy Én gyengéden szeretem őket, és hogy különleges Ajándékokat fognak kapni a Mennyből. Ezek az Ajándékok békét, reményt és bátorságot adnak majd nekik a földi Szent Egyházamban elkövetkező zűrzavaros időkben. Jézusotok

 

MÁRCIUS

 

2013 március 3.

Azoknak, akik eretnekséggel vádolnak benneteket, Én a következőt mondom. Én, Jézus Krisztus, sosem hazudnék, mert Én Vagyok az Igazság. Én soha nem tudnálak becsapni benneteket, mert ez képtelenség lenne. Ne feledjétek, az Én Testem maga az Egyház. Földi Egyházam támadás alatt áll, ami azt jelenti, hogy Testemet újra Keresztre fogják feszíteni, amint azt megjövendölték. Ezalatt Én azt értem, hogy Testem már nem lesz többé Jelen, attól a perctől fogva, hogy a Római Szentszék magas rangú szolgái elvetik a Szent Eucharisztiát. Ez valósággá fog válni, és akkor nektek hátat kell fordítanotok.

 

2013 március 8.

Ő körültekintő ravaszsággal érte el tisztségét, és hamarosan fellengzős viselkedése látható lesz pompázatos udvartartása körében. Gőgje, önteltsége és önimádata kezdetben gondosan el lesz rejtve a világ elől. A külvilág számára, egy megkönnyebbült sóhaj lesz hallható, amint a trombiták felharsannak, meghirdetvén - Egyházam vezetőjeként - az ő ciklusát.

Testem maga az Egyházam, de nem Nekem, Jézus Krisztusnak fogad majd ő hűséget, mert őbenne nincs semmi szeretet Irántam. Ő a fenevadhoz hűséges, és mennyire fog majd nevetni és gúnyolódni azon felszentelt Szolgáimon, akik támogatni fogják őt.

Ő, aki Templomomban merészel ülni, és akit a gonosz küldött, nem szólhatja az igazságot, mert ő nem Tőlem való. Ő azzal a céllal küldetett, hogy lebontsa, és apró darabokra szakítsa Egyházamat, még mielőtt gonosz szájából kiköpné azt.

Testem maga az Egyházam. Egyházam még él, de csak azok lehetnek tagjai földi Egyházamnak, akik az Igazságot szólják, és kitartanak Isten Szent Igéje mellett. Most, hogy az Ellenem, Jézus Krisztus elleni végső sértés testet ölt, Péter Széke révén, meg fogjátok végre érteni az Igazságot.

Az Igazság Könyvét, mely Dánielnek lett megjövendölve a végidőre vonatkozóan, nem szabad félvállról venniük Egyházam tagjainak, mert ennek tartalma émelyíteni fogja majd felszentelt Szolgáimat, amikor rádöbbenek arra, hogy Én az Igazságot szólom.

A hamis próféta – ő, aki Egyházam vezetőjeként tetszeleg – kész arra, hogy viselje azt az öltözéket, mely nem neki készült.

Meggyalázza majd Szent Eucharisztiámat, és ketté fogja osztani Egyházamat, majd megint ketté.

Erőfeszítéseket fog tenni azért, hogy elűzze azokat a követőket, akik az Általam kijelölt, szeretett Szent Helytartómhoz, XVI. Benedek pápához hűségesek.

Ő gyökerestül ki fogja irtani mindazokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, és odaveti őket a farkasok elé.

Intézkedései nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan láthatóak lesznek a jelek, amint ő keresni kezdi a világ befolyásos vezetőinek, és a felsőbb körökben lévőknek a támogatását.

Amikor az utálatosság gyökeret ver, a változások hirtelen jönnek. Nem sokkal ezután jönnek majd az általa tett bejelentések, minden vallás és egyéb felekezetek egyesítésével, egy egyesített Katolikus Egyház létrehozatalára vonatkozóan.

Ő fogja vezetni az új egy-világ vallást, és ő fog uralkodni a pogány vallások felett. Felhagyván a megbélyegzéssel, elfogadja majd az ateizmust, mely szerinte az úgynevezett emberjogi törekvés velejárója. Ezen új befogadó–Egyház mindent, ami Isten Szemében bűn, elfogadhatónak fog tekinteni.

Bárkit, aki meri támadni őt, felkeresik majd, és megbüntetik. Ki fogják közösíteni és meg fogják fosztani tisztségüktől azokat a papokat, püspököket és bíborosokat, akik szembeszállnak vele. Többeket megfenyegetnek, és sok papot üldözni fognak, így kénytelenek lesznek bujkálni.

Azok a szegény felszentelt Szolgáim, akik most felismerik Hangomat, kérlek, hallgassatok meg Engem, amint kezemet Nyújtom felétek, hogy megvigasztaljalak benneteket. Soha nem Kérnélek benneteket arra, hogy utasítsátok el földi Egyházamat, mert Én, a ti szeretett Megváltótok voltam az, aki ezt létrehozta. Én felajánlottam Testemet, mint az Élő Áldozatot azért, hogy megváltsalak benneteket. Ti azt a feladatot kaptátok, hogy tegyetek tanúságot Rólam, annak érdekében, hogy megmentsétek azokat a lelkeket, akiket tanítotok és vezettek.

Mindössze annyit tehettek, hogy bíztok Bennem, és továbbra is Engem szolgáltok. Nem szabad elfogadnotok semmilyen tant, melyet számotokra ismertetnek, és melyről azonnal tudni fogjátok, hogy nincs összhangban Tanításaimmal. Tegyétek azt, amit a szívetek diktál, de tudnotok kell a következőt.

Ez az időszak mély fájdalmat fog okozni nektek, és sírni fogtok a zord bánattól, melyet akkor fogtok érezni, amikor látjátok, hogyan gyalázzák majd meg Egyházamat. De a maguk valójában kell látnotok a hamarosan elétek tárt hazugságokat – melyek sértik Kereszthalálomat.

Ez a rombolás Egyházam szerkezetének összeomlásához vezethet. Az épületek változtatásain és átalakításain kívül, az egy-világ-egyház számára megtervezett új templomot Rómában fogják kivitelezni, és elhelyezni.

Biztosak lehettek abban, ahogy Templomomat meggyalázzák, Engem, Jézus Krisztust, az egész emberiség Megváltóját is félredobnak majd, és a kanálisba öntenek.

Jézusotok

 

2013 március 14.

Szeretett leányom, micsoda szenvedést élnek át most a Szívemhez közelálló, szeretett felszentelt Szolgáim, akik tudják az Igazságot, és tanúi kell, hogy legyenek a földi Egyházamban lévő utálatosságnak.

Egy bizonyos sértést fognak majd elkövetni Szent Nevem ellen, igyekezvén meggyalázni Engem a Nagyhét alatt. Ez a gonosz megnyilvánulás a Nagyhét alatt látható lesz azok számára, akik nyitva tartják a szemüket, és ez lesz az egyik jele annak, amely alapján tudni fogjátok, hogy a csaló szélhámos, aki földi Egyházam trónján ül, nem Tőlem való.

Követőim, tudnotok kell, hogy már a küszöbön vannak azok a próféciák, melyek a világnak adattak, figyelmeztetésül arra az időszakra, amikor majd a fenevadhoz hűségesek magukhoz ragadják a hatalmat Egyházamban. Most van itt az ideje.

Ne feledjétek, hogy azok, akik büszkén mutogatják az alázatosság jelvényét, vétkesek a gőgösségben. A gőgösség bűn.

Azoknak, akik azt mondják, hogy Egyházamnak meg kell újítania arculatát, korszerűvé kell tennie Egyházam tanait, vagy akik azt állítják, hogy annak modernizálásával, az majd így több ember által lesz elfogadott, nos, tudniuk kell a következőt.

Ti, akik azt állítjátok, hogy Tanításaimat követitek, de a törvények olyaténképpeni változtatását akarjátok, hogy jóváhagyják azokat a cselekedeteket, melyek bűnösek az Én Szememben, távozzatok Egyházamból, most! Nem Enyéim közül valók vagytok. Hátat fordítottatok Nekem, és nem vagytok méltóak belépni Házamba. Ennek ellenére a következő fog történni. Ti és mindazok közületek, akik a szekuláris világ által üdvözölt változtatásokat követelitek, elégedettek lesztek, mert a hamis próféta a saját táborához fog csalogatni benneteket, és éljenezni fogjátok rövid életű kormányzásának minden egyes pillanatát. De, nem Én, Jézus Krisztus leszek az, Akit ti követni fogtok. Ti egy hamis tant fogtok követni, és nem Istenét.

Oly sokan fogják üdvözölni a hamis próféta kormányzását, és Engem – örömmel szívükben – félretaszítanak. Majd amikor hibái nyilvánvalóvá válnak, szegény felszentelt Szolgáimnak nem lesz hová fordulniuk. Bánatuk félelembe fordul majd át, és félelmük kétségbeeséssé alakul. Nem fogják tudni, kiben bízzanak, de meg kell érteniük a következőt. Testemet, azaz Egyházamat, sanyargathatják és meggyalázhatják, de Lelkemhez soha nem férhetnek hozzá, mert Az halhatatlan. 

Megáldalak titeket, akik elutasítjátok most Szavamat (Üzenetemet) és az Igazságot, mely mint különleges Mennyei Ajándék adatik most nektek. Folyamatosan Árasztom rátok Kegyelmeimet, míg vissza nem jöttök Hozzám. Soha nem fogom feladni, míg meg nem sikerül menteni szomorú lelketeket.

Egyházam – ahol Tanításaim és Szentségeim csorbítatlanok maradnak – élni fog, mert az halhatatlan. Téglákra és habarcsra van szükség ahhoz, hogy fennmaradjon, mert Én, Jézus Krisztus vagyok az, Akinek Teste maga az Egyház. Hűséges szeretett Papjaim, felszentelt Szolgáim, és Követőim, ti az Én részem vagytok. Ti egyek vagytok Testemmel, földi Egyházamat alkotván. Ezért meg kell tanulnotok erősnek, bátornak és Szent Szavamhoz hűségesnek lennetek, nem számít, milyen érveket vonultatnak fel nektek, az ellenkezője mellett.

Az egyházszakadás feltárulásának ideje közel van, és már most szörnyű nyugtalanság érezhető Rómában. Amikor a Szentlélek összecsap a gonosz lélekkel, egy választóvonal húzódik középen, így két tábor alakul ki. A nagy szakadás gyorsan leereszkedik. Aztán közületek sokan, akik meg lettetek tévesztve a hazugság által, vissza fogtok futni Szent Karjaimba, védelemért.

Én vezetlek benneteket ezen szomorú időkben, és azt kérem, hogy ti, valamennyien, adjátok át Nekem könnyeiteket, és Én lélekben megvigasztallak majd benneteket.

Megáldalak titeket. Szívbéli békét adok nektek. Megoltalmazlak benneteket.

Szeretett Jézusotok

 

2013 március 15.

Arra kell buzdítanom benneteket, drága gyermekek, hogy továbbra is legyetek erősek és hűek Isten Szent Igéjéhez, Fiamért. Ő, az én szeretett Fiam, lehorgasztja Fejét gyötrelmében, látván azt a borzalmat, ahogy Egyháza a Szeme láttára felmorzsolódik.

Kérlek, imádkozzatok reményért, és imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet minden nap, azokért, akik Rómában kormányoznak. Imádkozzatok mindazokért, akik a Katolikus Egyházat vezetik. Kérlek, foglaljátok bele azt az illetőt is, aki Péter Székében ül, mert nagy szüksége van imáitokra.

Imádkozzatok, hogy elfogadja majd Fiam Kereszthalálának Igazságát, és hogy nyissa majd meg szívét Fiam -Isten valamennyi Gyermeke iránti irgalomra vonatkozó - kéréseire.

 

2013 március 17.

Soha ne hanyagoljátok el az Egyház iránti kötelességeteket, és továbbra is Engem szolgáljatok, ahogy eddig is. Kérlek, továbbra is szolgáltassátok ki az összes Szentséget, csak még nagyobb buzgalommal. Tegyetek eleget szent kötelességeiteknek, ahogy eddig is. Nektek Isten gyermekei iránt van kötelességetek, és vezetnetek kell nyájatokat. Maradjatok hűségesek Tanításaimhoz, mindenkor.

Nem ti lesztek azok, drága Szolgáim, akik elhagyjátok földi Egyházamat. Nem a ti művetek lesz az, hogy az Egyházamban lévő Törvények meg lesznek változtatva, annak érdekében, hogy üdvözöljék az új tanokat.

Ti továbbra is hűségesek lesztek Egyházam szertartásaihoz, és folytatjátok majd szolgálatotokat egészen addig a szörnyű napig. Ez lesz az a nap, amikor Szentmisémet a felismerhetetlenségig megváltoztatják. Isten ellenségei – akik beépültek földi Egyházamba – lesznek azok, akik eltaszítanak benneteket Tőlem.

 

2013 március 18.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az ő uralmuk rövid legyen, és hogy az Igazság győzedelmeskedjen majd, és így Fiam földi Egyháza csorbítatlan maradhasson.

Szeretett Édesanyátok

Az üdvösség Anyja

 

2013 március 19.

Szabadkőműves szekták szivárognak be az Egyházba, Rómában. Tévedés ne essék – egyszerre csak egy igaz élő pápa lehet.

Követőim közül most sokan el fogják utasítani Szent Szavamat (Üzenetemet), az Igazságot, ahogy anno is tették Tárgyalásom során, a földön. Téged, leányom, el fognak utasítani, mint egy eretneket, kigúnyolnak majd, és csúfot űznek belőled. Szálka leszel a hamis próféta szemében. De hamarosan, mindenki látni fogja a Római Trónom felett uralkodó hazug szélhámosok körmönfont tetteit és alattomos megnyilvánulásait, melyek szentségtöréssel érnek fel.

 

2013 március 20.

Most, hogy Testem – Egyházam – oly sok éven át tűrte a gonosz szellem okozta ostoroztatást, a Tövissel való Koronázással sújtják most Egyházam vezetőit.

Amikor a harmadik tövis átszúrta Jobb Szememet, többé már nem láttam arra a Szememre. Csak a másik Szememmel voltam képes látni azt a rettenetes fájdalmat, melyet Édesanyám élt át. Most, hogy a Töviskorona átszúrja Egyházam Fejét, Rómában, csak az egyik fele fog tanúbizonyságot tenni a megjövendölt próféciák Igazságáról. A másik fele vak lesz, és nem fogja látni azt a kárt, mely Testem – Egyházam – minden részét sújtja, a világ minden nemzetében.

Ahogy a vakok sem látnak, lesznek olyanok az Egyházban, Rómában, akik ugyan látják, de nem lesznek hajlandóak elismerni az Igazságot.

 

2013 március 23.

Sose felejtsétek el, hogy Ő az Emberfia volt, aki azért küldetett, hogy megváltson minden lelket a földön, köztük azokat is, akik ma a világban élnek. Ő rettenetes kínok közepette halt meg azért, hogy megmentse mindegyikőtöket ma. Szenvedése nem ért véget a Kálvárián. Ő továbbra is szenvedni fog, egészen a Második Eljövetelének Nagy Napjáig.

Azok, akik figyelmen kívül hagyják ezeket a Mennyből jövő figyelmeztetéseket, szabadon megtehetik. Nem lesznek megítélve e miatt az elutasítás miatt. De, ahogy egyre jobban eltávolodnak ezen Mennyei kinyilatkoztatások Igazságától, bűnre lesznek csábítva. Azokkal a bűnökkel lesznek megkísértve, melyeket többé már nem fognak bűnnek nyilvánítani a Fiam földi Egyházában lévő ellenségek.

 

2013 március 24.

Azáltal, hogy elnézitek a bűnt, súlyos tévedésbe estek. És most történnek majd a legsúlyosabb tévedések valamennyi Keresztény Egyházban, amikor félresöprik a bűnt. Egy hamis tan felé fognak vezetni benneteket. Ez egy, a gonosz által kifundált terv arra, hogy eltávolítson benneteket Tőlem.

 

2013 március 25.

Drága szeretett leányom, a legnagyobb szörnyűség, amelynek az Én időmben szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében, a végidők bűneinek ostora volt. A látomás során, amelyet a Sátán mutatott Nekem, láttam, hogy a halandó ember miként távolodik el Isten Törvényétől. Ő, a gonosz, szörnyű képeket mutatott Nekem; mindenféle olyan érvvel kísértett Engem, amiért el kellett volna fordulnom Atyám Akaratától. Gyötörni akart Engem, hivalkodván így a hatalmával, mintha még mindig lenne neki, Kereszthalálom ellenére is.

Elém tárult földi Egyházam végső lerombolása; a szabadkőműves szekta által megragadott hatalom az Egyházamon belül; az ember erkölcstelensége; a szégyenérzet hiánya Isten gyermekei részéről, amint a test aljas bűnére kötelezték magukat; az ártatlanok meggyilkolása és a megtévesztés azok részéről, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek.

A Sátán olyan hatalommal rendelkezik, hogy az Emberfia Mivoltomat illetőleg kétségeket ültetett az Elmémbe.

 

2013 március 27.

Mé tělo bylo ukřižováno, ale má smrt vám přinesla život. V tomto čase vedoucímu k mému Druhému příchodu, mé tělo bude snášet stejné ukřižování – jenom tentokrát to bude má církev, mé mystické tělo, které bude trpět. Musíte vědět, že bych nikdy nedovolil, aby ukřižování mé církve zničilo víru Božích dětí. A tak nyní volám ke každé osobě jakéhokoli vyznání, každé barvy a každé rasy, aby Mi naslouchala:

 

2013 március 28.

Elvakult gőgjükben, azok fognak rámutatni a Szent Eukarisztia Létezésének veszélyére Egyházamban, akiknek terve, hogy megváltoztassák az Igazságot, már komolyan elkezdődött.

Nem számít, hogy sokan gúnyolódnak ezen Küldetésemen, mely azért van, hogy felkészítsétek lelketeket a Nagy Napra. Idővel tudni fogjátok, hogy valóban Én vagyok az, Jézus Krisztus, Aki eljött hozzátok, hogy szolgáljon titeket.

Én vagyok a ti Mesteretek és egyben a ti Szolgátok. Nektek, felszentelt szolgáim, emlékeznetek kell a státuszotokra (papi mivoltotokra), és nem szabad arról megfeledkeznetek. Szolgaként nem lehettek egyben mesterek is. Mert ha ti mesterek vagytok, akkor ti nem szolgálhattok Nekem. Egyházamban sokan közületek már elfelejtették azt, amit tanítottak nekik. Elfelejtettétek Isten Szavát.

Ígéretem az, hogy ellátlak benneteket az Élet Táplálékával – Testemmel és Véremmel –, és mégis ti újból meg fogtok tagadni Engem. Ti ezt azáltal fogjátok megtenni, hogy eltávolítjátok a Szent Eukarisztiát Isten Templomából, és annak helyébe egy hullát helyeztek. A helyettesítés ravasz módon fog történni, és el fog tartani egy ideig, míg ezt a gonosz cselekedetet meg tudjátok érteni, amelyet rátok erőltetnek.

Mivel a Testem a Szent Eukarisztia által fenntart benneteket, a Testem, Egyházam lesz az, amely halált fog hozni azon lelkek számára, akik félredobnak Engem.

Az utálat megmutatkozására az idő nagyon rövid. Az idő, amelyben választanotok kell Ösvényem és a hamis próféta között, szinte rajtatok van. Figyeljétek most, hogy a csaló, mint forgatja ki az Igazságot. Nézzétek, hogyan magasztalja fel magát az Én helyemen, de közben vonakodik attól, hogy Isten szolgájaként az Igazság ösvényén járjon.

Jézusotok

 

2013 március 29.

Drága szeretett leányom, Ma földi Egyházamat meg fogják feszíteni.

A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét, amelyek gyors lefolyásúak lesznek és azért fognak megtörténni, hogy megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a világban.

[-] Mivel ti most tanúi vagytok földi Egyházam Keresztre feszítésének, arra hívlak benneteket, hogy hirdessétek Isten Igazságát. Továbbra is hívni foglak benneteket, hogy védelembe részesítselek titeket. Biztosítani fogom, hogy Egyházam tovább éljen a maradék által, azok által, akik ragaszkodnak Tanításaimhoz, a Szentségekhez és Isten Szavához, akik sohasem fognak cserbenhagyni Engem.

[-] A történelem most ismétli önmagát, de az Igazságot nem lehet letagadni. Azok azonban, akik megtagadnak Engem, idővel vissza fognak térni Hozzám. Azok, akik tudják, hogy a megjövendölt próféciák most teljesednek be – hogy Egyházam a végső célpont lesz annak érdekében, hogy megtisztítsák a világot Az Én, Jézus Krisztus által hagyott minden nyomtól -, maradék Hadseregemben követni fognak Engem. Ők az idők végezetéig hűek maradnak Tanításaimhoz.

Senki sem tudja megállítani Isten Igaz Szavának terjedését. Senki sem. Az uralkodás Péter Házában rövid lesz, és hamarosan szeretett Benedek Pápám fogja vezetni Isten gyermekeit száműzetése helyéről. Péter, az Én Apostolom, Földi Egyházam alapítója az utolsó nehéz napokban, mialatt Egyházam az életéért küzd, vezetni fogja őt.

Jézusotok

 

2013 március 29.

Drága szeretett leányom, amikor Iskarióti Júdás elárult Engem, megfogta a Fejemet és arcon csókolt. Amikor azok, akik Egyházamat vezetik, azt mondják, hogy szeretnek Engem, és aztán elárulnak, akkor egyértelműen az árulás csókját fogjátok látni.

Nem az Én Lábaim elé fognak leborulni. Nem az Én Lábaimat fogják megcsókolni, hanem Szolgáimét, Követőimét és a bűnösökét.

 

 

ÁPRILIS

 

2013 április 1.

Minden Keresztény Egyház lelkileg földig lesz sújtva. Egyesek felszámolásra kerülnek. Mindenekelőtt a Katolikus Egyház fog a legtöbbet szenvedni, mivel annak most a központi magva lesz megfertőzve.

Ez a betegség rosszindulatú lesz, de a Fiam által alapított Egyház túl fogja élni ezt a gonoszságot, még ha annak nagy része Rómán kívül fog is elhelyezkedni, mivel Péter Székét megszentségtelenítették.

 

2013 április 2.

Drága szeretett leányom, a nyomás, amelyet Követőimre gyakorolnak, hogy elutasítsák ezeket a Szent Üzeneteket, növekedni fog. Sok félrevezetett Követőm fogja elutasítani Üzeneteim elfogadását. Egyértelmű, hogy jó szándékukban a végsőkig el fognak menni, hogy elfordítsák Tőlem az embereket azon meggyőződésükben, hogy ők Egyházam fölött őrködnek.

Én vagyok az Egyház, és amíg Szent Szolgáim védelmezik Tanításaimat, Tanaimat, Szentségeimet és a Szent Eukarisztiát, addig mi Egyek vagyunk. Azok, beleértve Egyházam vezetőit is, akik megváltoztatják ezeket a Törvényeket, többé nem részei Egyházamnak. Ezek a változtatások még nem lettek bemutatva, de amikor ezek megmutatkoznak, nagy lesz az aggodalom.