Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FONTOS IMÁK

 

Fontos imák

Első ima

Az Élő Isten Pecsétjéhez kapcsolódó szövegek

 

2012. február 20. hétfő 00.20

Szeretett leányom, Szívem szomorúságtól háborog Gyermekeim bűnei miatt.

Mint bármely szerető Apának, Szívemet kettészakítja gyermekeim egymás iránti gyűlölete.

Mintha tőr járná át Szívemet, soha nem szűnő módon.

Én vagyok a Magasságos Isten, akinek – a minden Gyermekének megadott szabad akarat miatt-, állandó fájdalmat kell elszenvednie, míg az Új Paradicsom ki nem bontakozik a földön.

Majd akkor fogtok ti, Gyermekeim, az Én Szent Akaratommal való egységben egyesülni.

Amíg ez meg nem történik, nem lehet béke a földön.

Amikor végleg megsemmisül a gonosz, és azok, kik szolgamódra követik beígért hazugságait, csak akkor nyugodhat meg a világ.

Leányom, mondd el Gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem Gyermekeim megbüntetésének a gondolatát, mivel szeretem őket.

Ők az enyéim, az Én dédelgetett teremtményeim. Látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta az ő lelküket, az Számomra, az ő szeretett Atyjuk számára, egy állandó gyötrelem.

Az az óhajom, hogy mindannyiatokat, szerető gyermekeim, kik ismeritek és megértitek irántatok való Szeretetemet, elvigyelek az Én gyönyörű földi Új Paradicsomomba.

Megígérem nektek, hogy az üldöztetés gyors (rövid) lesz, és védelem alatt fogtok állni.

Mert Én most örökül hagyom Szeretetem és Védelmem Pecsétjét.

Ezzel el fogjátok kerülni azoknak a figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országaitokban.

Pecsétem az Üdvösségre tett Ígéretem. Ezzel a pecséttel az Én erőm fog keresztüláradni rajtatok, és semmilyen bántalom nem érhet majd benneteket.

Ez egy csoda, gyermekek, és csak azok lehetnek megáldva ezzel az isteni ajándékkal, akik kisgyermekként, szívükben Irántam való szeretettel leborulnak Előttem, az ő Uruk és a mindenség Teremtője előtt.

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy felismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt.

Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig
Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám iránti mérhetetlen szeretetemet és hűségemet

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én felajánlom életemet a Te szolgálatodra örökkön örökké 
Szeretlek Drága Atyám,
Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben
 
Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.
Ámen.”

Menjetek Gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, a ti szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett mindannyiatokat.

Én ismerek minden egyes lelket, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtöket sem szeretem kevésbé a másiknál.

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit.

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap.

Egy nap majd meg fogjátok érteni, miért szükséges ez a megtisztulás.

Szerető Mennyei Atyátok,

A Magasságos Isten

 

Védelmem pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik

 

2012, március 8, csütörtök, 7:52

Drága szeretett leányom, a világ már kétezer éve vár erre a pillanatra.

Néhányan félelemmel a szívükben, mások pedig várakozással kérdik, hogy mikor érkezik el ez a pillanat, – és íme, már érkezett.

Ez az az idő, amikor Én a végidők prófétáját küldöm, téged Mária, hogy végre bemutasd az Igazság Könyvét, amely kinyilatkoztatja a Jelenések Könyvének a tartalmát.

Én vagyok az Isten, akihez minden gyermekem kiált ezekben a szörnyű időkben.

Én vagyok, akit most meggyötört gyermekeimnek hívniuk kell.

Ebben az időben egybegyűjtöm családomat, hogy egyesülhessünk a végső csatában, a sárkány elpusztítása érdekében, aki oly sokáig kínozta a földet.

Gyermekeim, ne féljetek. Semmi bántódásuk nem lesz azoknak, akik Pecsétemet, az élő Isten Pecsétjét viselik.

A Sátánnak és bukott angyalainak, akik jelenleg is fertőzik a világot, nincs hatalmuk azok fölött, akik az Élő Isten jegyével vannak megjelölve.

Nektek hallgatnotok kell Rám, gyermekeim, és el kell fogadnotok Pecsétemet, mert ez nemcsak az életeteket menti majd meg, hanem a lelketeket is.

Mondjátok mindennap az imát, hogy megkapjátok Pecsétemet. (lásd az üzenet végén)

Biztosítsátok, hogy családotok minden tagja, és szeretteitek megértsék az Élő Isten Pecsétjének a jelentőségét.

Irántam, a Mennyei Atya iránti szeretetetek megváltó kegyelem lesz számotokra, és majd megadja nektek azt az erőt, amelyre szükségetek van.

Védelmem Pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik.

A vörös ló lovasa, a bosszúálló sötét angyal, aki az eljövendő háborúkban meg fogja gyilkolni gyermekeimet. De elhalad majd azon a gyermekeim mellett, akiknek pecsét van a homlokukon.

Készüljetek fel most ezekre a háborúkra, amelyek már folyamatban vannak, és amelyek most vannak tervezés alatt a Föld minden sarkában, különösen a Közel Keleten és azokban az országokban, ahol drága Fiam, Jézus Krisztus, Földi élete ideje alatt járt.
  Szerető Atyátok
A legmagasságosabb Isten

 

A 666-os szám bele lesz rejtve egy chipbe és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el azt, akárcsak egy védőoltást

2012. június 1. péntek, 20.15

Drága, szeretett leányom, az Antikrisztus már most készíti a béketervét, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoz, miután a háborúk széles körben elterjednek a Közel-Keleten, és amikor a szenvedés és a borzalmas gyötrelem már azt jelenti, hogy nincs remény.

Ekkor fog ő felbukkanni hirtelen, és úgy jelenti be magát a világnak, mint a béke embere, egy csillogó drágakő, amely ragyogni fog a sötétség közepette.

Amint a nyilvánosság elé lép, minden idők egyik legkarizmatikusabb politikai vezetőjének fog tűnni.

Vonzó, megnyerő és gondoskodó személyisége meg fogja téveszteni az emberek nagy többségét.

Szeretetet és könyörületességet fog sugározni, és keresztényinek fog tűnni. Mindeközben egyre több hívőt fog vonzani, és ő olyanná válik, mint Én, a Messiás.

Úgy fog tűnni, mintha a nemzetek közötti egységet hirdetné, és a világon, szinte minden országban szeretetnek fog örvendeni.

Aztán olyan lesz, mintha természetfeletti képességei lennének. Sokan azt fogják hinni, hogy őt Atyám küldte, és hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója.

Imádkozni fognak hozzá, szeretni fogják, feladják majd az életüket érte, és ő  kineveti és kigúnyolja majd őket, amikor nem látják őt.

Minden idők legnagyobb megtévesztése lesz ez, és a terv az, hogy ellopja lelketeket, hogy elvegyen benneteket Tőlem.

Ő (az Antikrisztus) és a Hamis Próféta, aki mint egy Király fog Péter Székében ülni, titokban tervezik majd az egy-világvallást.

Ez egy keresztény-jellegű vallásnak fog tűnni, amely a szeretetet hirdeti. Viszont ez nem az Istentől származó felebaráti szeretet fogja hirdetni, hanem az Antikrisztus iránti szeretetet és hűséget, és az önszeretetet.

Ezzel a förtelemmel még nincs vége, mert amikor ők (az Antikrisztus és a Hamis Próféta) elcsábították Isten gyermekeit, akkor fog elkezdődni a támadás.

Hirtelen mindenkitől azt fogják kérni, hogy fogadják el az egy-világ Hűség Jelét. Egy egyesült világ, amelyben minden embernek részesülnie kell.

Ez irányítani és ellenőrizni fogja a pénzeteket, az élelemhez való jutásotokat, és azt, hogy hogyan éltek.

A szabályok közül sok azt fogja jelenteni, hogy rabokká váltok majd. A Fenevad Bélyege lesz a kulcs a cellátokhoz, amely révén  az ellenőrzésük alatt tartanak benneteket.

A 666-os szám bele lesz rejtve egy chipbe, és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el azt, akárcsak egy védőoltást.

Ha beültetik, meg fogja mérgezni, nemcsak az elméteket és a lelketeket, de a testeteket is. Mert ez járványt fog okozni, azzal a szándékkal, hogy kiirtsa a világ népességének nagy részét.

Nem szabad elfogadnotok a Bélyeget. Majd Én megmondom, hogy mit tegyetek.

Sokan el fogják fogadni a Bélyeget, mert tehetetlennek fogják érezni magukat.

Az Élő Isten Pecsétje, az Imahadjárat (33)-as imája a ti mentőövetek.

Amikor megkapjátok Védelmem Pecsétjét – melyet Örök Atyám adott nektek – akkor nem kell majd felvennetek a Bélyeget.

Érinthetetlenek lesztek. Otthonotokat nem fogják látni, nem fogják keresni, és nem fogják célba venni, mert láthatatlan lesz a sátán seregének szemében.

Néhány évre elegendő élelmet kell majd elrejtenek. Magatoknak kell majd megtermelnetek a saját betevőtöket, raktároznotok a saját vizeteket, és minden Szent tárgyat magatok körül kell tartanotok majd.

Maradék Egyházam növekedni és terjedni fog, és menedéket fog nyújtani nektek, ha szükséges.

Sok előkészületre van most szükség.

Vannak, akik nevetnek azon, amit tesztek, vagy azt kérdezik: biztos, hogy Jézus erre kérne benneteket? Hát Ő nem gondoskodik minden Követőjéről szükségük idején?

Még egy cipót és egy halat is lehet szaporítani. Szóval, nem számít, ha csak kevés élelmetek van, mert Én védelmezni foglak benneteket, és biztonságban lesztek.

Imádkozzatok állhatatosan azokért a lelkekért, akik nem fogják tudni elkerülni a Bélyeget.

Meg fognak menekülni azok az ártatlan lelkek, akik a kegyelem állapotában lesznek, amikor a chip elfogadására kényszerülnek.

Nektek, többieknek, meg kell terveznetek családotok védelmét, és a Szent Eucharisztia, valamint a Szentmise iránti hűségetek védelmét.

Amikor az Antikrisztus elpusztítja az összes vallást, az egyetlen fegyver – amely ellen ő tehetetlen lesz – az a Szentmise, valamint a kenyér és a bor Testemmé és Véremmé történő átlényegülése a Szent Eucharisztiában.

Szentmiséimnek folytatódniuk kell. Ti, akik ezt tudjátok, össze kell most gyűlnetek nagyszámban, és meg kell kezdenetek az előkészületeket.

Minél hamarabb felkészültök, annál több kegyelmet fogtok kapni, hogy gyarapodjatok az egész világon.

A Sziklára egy új épület kerül, amelyről azt fogják majd mondani, hogy az Én Új Templomom. De ez hazugság.

De amikor az üldöztetés véget ér, Maradék Egyházam és Választott Népem fogja majd újjáépíteni a Templomot, és az Én Új Jeruzsálemem le fog szállni a Mennyből.

Ő dicsőségben fog leereszkedni. A harsonák hallhatóak lesznek a Mennyben és a földön egyaránt.

És akkor jövök el Én. Te fogod, leányom, beharangozni Érkezésemet, és sokan fognak a földre borulni és sírni a megkönnyebbüléstől, a szeretettől és az elragadtatás örömétől.

Mert végre eljött a várva várt pillanat. Az égbolt kiderül, az ég zengeni fog, és az angyalok kórusa édes egységben fog énekelni, amikor Isten minden gyermeke üdvözölni fogja az Igazi Messiást.

Én, Jézus Krisztus, ítélni jövök. És a Menny és a Föld eggyé válik majd.

Az Új Dicsőséges ragyogás, a megújult föld fel fog emelkedni, és az Új Paradicsom be fogja fogadni mindazokat, akik neve benne foglaltatik az Élők Könyvében, akik egyesülni fognak.

És mikor a bűn által szennyezett régi világ véget ér majd, az Új Korszak még csak akkor fog kezdődni.

Erre kell törekednetek. Ez az, amire jogosultak vagytok, a természeti örökségetek részeként.

Csak arra összpontosítsatok, hogy minden lelket megmentsetek.

Ezért nem szabad törődnötök az elétek gördített akadályokkal. Az üldöztetéssel. A szenvedéssel. Mások keze általi rémületes gonoszsággal. Csak a lelkek megmentése számít.

Megváltó Jézus Krisztusotok