Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


halottak napja és a tisztítótűz

uo.jpg

 

Halottak napja és a tisztítótűz

A tisztítótűzben lévő lelkek védője a Szent Mihály arkangyal mellett a Clunyi Szent Odilló. (962 – 1049), aki fiatal korában lemondott minden vagyonáról és szerzetes lett. Mint apát a Clunyi kolostorban az akkori szerzetesi élet nagy szervezési tehetségével tűnt ki. Amikor szemére vetették engedékenységét, így válaszolt: „Ha el kell kárhoznom, akkor ez történjék inkább az elnézésem, mint a keménységem és kegyetlenségem miatt.”

A nagy éhínség idején, 1016-ban, szétosztott minden kolostori tartalékot és az istentiszteleti tárgyakat is, hogy legyen nekik kenyérre.

Mondogatta: „Ha Krisztus értünk a vérét kiontotta, nem szabad semmit sem megvonni a szegényektől.”

Különös szeretettel volt a szenvedő egyház iránt. 1030 körül Odilló bevezette kolostorában és a tőle függő házakban az elhunytakról szóló megemlékezés napját. Ezt a halottakról szóló megemlékezést átvette az egész Egyház november másodikán mint halottak napját.

Egy ide illő üzenet Szűzanyától, melyet Don Gobbinak adott 1992. november másodikán:

Halálotok órája

Szeretett fiaim! Ma imádságban gyűltök össze azokra a testvérekre emlékezve, akik a hit jelében költöztek el közületek és most a béke álmát alusszák.

Mekkora az Én különösen szeretett és Szeplőtelen Szívemnek szentelt fiaimnak a száma, akik beköltöztek immár az Úr örömébe!

Sokan részesednek közületek az öröm teljességében, az isten tökéletes birtoklásában és az angyali seregekkel együtt fényként ragyognak a mennyei örök boldogságban.

Sokan közülük a tisztítóhelyen vannak, ám azzal a bizonyossággal, hogy üdvösségük örökre szól, de most még a tisztulás szenvedései közepette, hogy majd Istent teljesen birtokolhassák, amely birtoklás itt még nem teljes és tökéletes. Ma el akarom mondani nektek, hogy ezek a ti testvéreitek különös módon közel vannak hozzátok, és ők alkotják az Én győzelmes seregem legértékesebb részét.

Egyetlen seregem van nekem, amint az Egyház is egyetlen, amely a Szentek Közösségének örömteli megtapasztalásában egyesült.

A szentek közbenjárnak értetek, megvilágítják utatokat, segítenek benneteket az ő tisztaságos szeretetükkel és megvédenék titeket az Én ellenfelem tőrbecsaló csapdáitól és aggódva várják a veletek való találkozás pillanatát. A tisztuló lelkek imádkoznak érettetek, szenvedéseiket a ti javatokra ajánlják fel, és a ti imáitok segítik megszabadulniuk őket azoktól, hogy belépjenek a mennyország örök boldogságába. Azok a szentek, akik a Földön Szeplőtelen Szívemnek szentelték magukat, s így szeretetből koszorút fontak nekem, hogy enyhítsék égi Édesanyjuk fájdalmait, idefenn dicsőségem legszebb koronáját képezik! Ők ott állnak trónusom mellett és követik égi Édesanyátokat, bármerre jár.

Azok a tisztuló lelkek, akik a Földön az Én seregemhez tartoztak, most itt különleges módon egyesülnek velem, sajátosan érzik jelenlétemet, ami megédesíti szenvedésük keserűségét és megrövidíti tisztulásuk idejét.

És Én magam megyek értük, hogy karjaimba fogadjam őket és bevezessem a mennyország felfoghatatlan örömébe.

És ily módon vagyok ott mindig mindegyikőtök mellett szeretett és Szívemnek szentelt fiaim a ti fájdalmas földi vándorlásotok alatt, de különösen ott vagyok halálotok óráján.

Hányszor ismételtétek el a rózsafüzérben ezt az imádságot: „Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján”. Ez egy olyan imádság, amit Én nagy örömmel hallgatok és amit mindig meghallgatok.

Ha Anyaként ott állok minden egyes gyermekem mellett a halál órájában, akkor különösen mellettetek állok ott, akik azóta, hogy nekem szenteltétek magatokat, mindig Szeplőtelen Szívem biztos menedékében éltetek.

Halálotok árján megdicsőült testem ragyogásával ott vagyok a közeletekben, anyai karjaimba fogadom lelketeket és Jézusom elé viszem a külön ítéletre.

Gondoljátok el, mennyire örömteli lehet ez a találkozás Jézussal azon lelkek számára, akiket az Ő saját Édesanyja mutat be nekik!

Mert Én szépségemmel fedem be őket, szentségem illatával megajándékozom őket, így tisztaságom tündöklő fehérségével a szeretet ragyogó palástját adom rájuk, ahol még valami folt van, azt anyai kezemmel letörlöm róla, hogy azt a ragyogást kölcsönözzem nektek, ami lehetővé teszi számotokra, hogy beléphessetek a mennyei örök boldogságba.

Boldogok azok, akik égi Édesanyátok mellett halhatnak meg. Igen, boldogok, mert az Úrban hunytak el, megszabadulnak fáradalmaiktól és jótetteik elkísérik őket.

Szeretett és Szeplőtelen Szívemnek szentelt fiaim, ma arra hívlak benneteket, hogy egyre bensőségesebb kapcsolatot alakítsatok ki velem életetek folyamán, ha meg akarjátok érezni azt a nagy örömet, hogy mellettetek állok és anyai karjaim közé zárom a lelketeket a halál pillanatában!”

Utószó

Tudnák még sok hasznosat és érdekeset közölni.

Mivel szorít az idő, többet nem tudtam nyújtani. Igyekszem ezt máskor kipótolni, kibővíteni ezt a helyet. A tisztítótűzben sok minden történik. Néhány állapot tudtunkra lett adva. Ezekről is máskor.