Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IMAHADJÁRAT IMACSOPORTOK

 

IMAHADJÁRAT

 

IMAHADJÁRAT - IMACSOPORTOK

Jézus az emberiséghez“ imacsoportok

 

Próbáljuk meg két részre osztani az emberiséget. Azokra, akik a jó által hagyják magukat inspirálni és azokra, akik azt fogadják el, amit a rossz sugalmaz nekik. A jó oldalat az Isten képviseli a rosszat az ő ellenfele, a sátán.

Isten erősebb és a sátán az alacsonyabb szerepét szeretné valahogy kompenzálni, ellensúlyozni legkülönbözőbb eszközökkel. A legfigyelemreméltóbbak közül említést érdemel a mai technika szédületesen fejlett színvonala.

Mondhatnánk, hogy az emberiség elérte technikai fejlettségének tetőpontját. Mi határolja ki a technikai fejlettség tetőpontját? A lehetőség, hogy saját vesztét, önmegsemmisítését legyen képes általa megvalósítani. Miben rejlik ez a lehetőség? Abban, hogy a Földgömb népességének teljes kitörléséhez elég legyen egy maroknyi ember. Mi az a maroknyi ember? Talán kevesebb mint ezer, talán kevesebb mint húsz.

Mily szépen megcsappant azok száma, akik elegendőek legyenek sátánnak arra, hogy bosszút szőjön Isten ellen az ő gyermekein. Ezért beszélhetünk erről az állapotról, mint az utolsó idők egyik világosan fölismerhető jeléről.

Ennek a maroknyi embernek hatalmat, alkalmat, lehetőséget adni, hogy irányítsák ezt a félelmetesen veszedelmes energiát (atomfegyverek és más fegyverek, különböző népességirtó, mindent tönkretevő eszközök melyet e kor kiharcolt, kifejlesztett magának) a célból, hogy kontinenseket tüntessen el, tegyenek a földdel egyenlővé, nem éppen a legegyszerűbb.

Olyan teremtménynek, amely nem kisebb hatalommal van ellátva, mint a sátán, nem is olyan lehetetlen. Ez az ellenfél, habár megtámad, elcsábít akit csak tud, a fő figyelme mégiscsak a vezető állásokban lévő személyekre irányul. Azokra, akik tömegeket, nemzeteket irányítanak.

Ha figyelmesen követjük az eseményeket, észrevehetjük, hogy bővül azon kormányok száma, amelyek az erkölcs zuhanásában szenvednek. Virágzik, elhatalmasodott bennük a korrupció, irigység, gyűlölet, büszkeség, fönnhéjazás, telhetetlenség, szemtelenség, mások semmibevétele, tömegek rabszolga sorsra taszítása, hajlékonyság saját népüknek, polgáraiknak likvidálására.

Ezeket a tulajdonságokat a társadalmak élén lévő személyeknek nem Isten sugallja. Ekkor marad az Isten ellenfele.

Hová irányítani ezeket a negatívumokat, hogy a lehető leghatásosabbak legyenek? A törvényhozásba! Azonban a józan ész is mondja, hogy semmilyen állampolgár nem kívánja, hogy rajta csattanjon a rossz törvény ostora. Hogy ne legyenek akadályok – könnyű a megoldás, arra jó a hazugság. A hazugságnak képesek behódolni leginkább a népek majd minden társadalomban, majd minden államban. Aztán kezdik nekik alányomogatni a rosszat mint jót, a jót mint rosszat. Valaki el sem hinné, hogy ez tényleg így működik, de ez az igazság! Effajta manipuláció a világ népével ezekben az időkben kezdi fölvenni a legnagyobb sebességet, és úgy néz ki, hogy az úgynevezett elit részére, amely likvidálni kívánja a világ népességének nagy részét, sikeres is lehetne. Sokan, kik ezt már világosabban látják, nem akarnak hinni szemüknek, fülüknek. Kérdezik, hol van az az apparátus, amely ennek véget vetne? Mások kérdezik, hol van az Isten?

Ezt az apparátust, szép csendben, időben előre kiiktatták, megfosztották hatalmától, kinullázták hatáskörét az említett romboló, balsorsot hozó törvények bevezetése által. És az Isten?

Ó, hisz a népesség nagy része nem is hisz Isten létezésében!

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten nem létezik! Isten teszi a magáét, erőfeszítéseket tesz érdekünkben, azonban nagy akadályként jelenik meg előtte a hitetlenség és az istentelen élet gyermekei körében. Pogánnyá vált az emberiség nagy része. Oda jutott az emberiség, hogy az önmaga likvidálására alkalmas fegyverek alkalmatlan kezekbe jutottak, miközben a csoport, mely segítségükkel ki kívánja irtani a világ népét, mindinkább összetartó hadsereggé válik. Megalkották az irtás kimenetelének minden pontját, és már csak az alkalmas időre várnak, amikor mindezt megvalósíthatnák, úgy hogy közben megvédjék saját biztonságukat.

Az egyik mondhatná, „még olvasni is rossz”, a másik válaszolhat, „aki nem látja, az vak”. Megvakított népesség a pusztulás szakadéka fölött! Először rabszolga sors, aztán a likvidálás. A megszokott eszközökkel lehetetlen segíteni. Az emberiség saját hibájából mindinkább szorul a sátán csapdájában. Mi marad tehát? Csoda! Vagy a csodák? Azt csak az Isten tudja. Istennek leginkább az emberi akarat szabadságának rossz kihasználása okoz nehézséget. Ha mindnyájan azt akarnánk, úgy élnénk ahogy Isten kívánja, akkor ez a planéta egy boldog emberiséget hordozna a hátán. A Földgömb minden sarkában csak örömujjongás hallatszana.

Mi a teendő. Erre is adott orvosságot Isten már az idők kezdetén, melyet az emberiség több ezer éve ismer, de csak most kezdi elérni aktualitásának magasabb pontját – úgy hívják, hogy NAGYFIGYELMEZTETÉS. Ajánlom mindenkinek, érdeklődjön az iránt, hogy mi is az, mivel mindenki részére életbevágóan fontos pillanat lesz, vagyis nemsoká eljön.

És addig? Addig csak nézzük az eget, meg az eseményeket körülöttünk, melyek napról napra lejjebb fognak tiporni bennünket?

A leghatásosabb fegyver, amelyet az emberiség az Istentől kapott már az idők elején, az az ima. Az Istennek tetsző ima gyengíti a sátán erejét, a sátán sok fenyegetésétől menti meg az embert. Isten hívja az embert a sátán, a rossz elleni imahadjáratba. Az ima sok szenvedést képes enyhíteni azokból is, amelyek sújtani fogják a nemzeteket.

További információkat az ide csatolt 3 darab PDF dokumentumban lehet találni. Az utalásokra kattintva kinyílnak..

IMAHADJÁRAT - Itt 96 imahadjárati ima van és 4 litánia.

 

 

Mindennapi imák gyűjteménye. Például rózsafüzérek, miatyánk, üdvözlégy, hiszekegy, stb...IMÁDKOZZUNK

https://drive.google.com/open?id=1NlvxPGzNKf2alYXz1OR0AaEoniNlRom_

 

   Imacsoportok szervezése és fönntartása. IMACSOPORT

https://drive.google.com/open?id=10l11FVFc-VfIJCQ1lwlRc5hWP9xmZfPj

 

JAVÍTÁS - Javításra szorul az a PDF, ahol az imacsoportok szervezése van. Ugyanis a szöveg az imacsoportunk által saját szükségletünkre kiadott nyomtatvány ,  füzet szövegét másolja, ahol a  6.. pont hivatkozik a 6. oldalra, ahol az Irgalmasság Rózsafüzér utáni imát tanácsolja keresni. Itt úgy lehetne mondani, hogy  a rózsafüzér után, a  Fausztínáról szóló részben található ez a különleges ima.

4. pont ajánlja a szándékok hozzátevését.  A bővítés itt így hangzik: - Továbbá ajánlatos, hogy szándékaitokba belefoglaljátok azokat a lelkeket is, akik teljes sötétségben vannak, és azokat is, akik ezen a napon haltak meg, melyen imádkoztok.

 IMAHADJÁRATI IMÁK, MELYEK KÉSŐBB JÖTTEK, MINT A PDF DOKUMENTUM LETT MEGSZERKESZTVE

2013. február 5. kedd, 19.45

Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére

Ó, Üdvösség szeretett Anyja, könyörögve kérlek, imáid által egyesítsd Isten Maradék Hadseregének egészét, szerte az egész világon.

Boríts be minden Imahadjárati Imacsoportot az Üdvösség Kegyelmével, mely Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által árad mireánk.

Küldd el angyalaidat mindannyiunk védelmére, különösen azon papok védelmére, akik az Imahadjárati Imacsoportokat vezetik.

Segíts, hogy kizárjuk a zavaró tényezőket, melyek megosztottságot okoznak közöttünk, és oltalmazz meg minket védőpajzsod ajándékával, hogy ellenállóvá váljunk a támadásokkal szemben, melyeket Jézus Krisztus iránti szeretetünk miatt kell majd elviselnünk, e lélekmentő Szent Küldetés során. Ámen.”2013. február 6. szerda, 14.55

Imahadjárat (98) Ima Isten Kegyelméért, hogy borítsa be a világ vezetőit 

Ó, Boldogságos Szűzanya, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy árassza ki Kegyelmeit és Szeretetét a világot irányító vezetőkre. 

Imádkozz, hogy Isten Világossága gyógyítsa ki őket vakságukból, és nyissa meg kőszívüket. 

Akadályozd meg őket abban, hogy ártatlan embereknek üldöztetést okozzanak. 

Kérlek, imádkozz, hogy Jézus vezesse őket, és állítsd meg őket, hogy ne tudják megakadályozni azt, hogy Jézus Tanításainak Igazsága eljusson a nemzetekhez, az egész világon. Ámen.” 

 

 

imahadjárati imacsoportjamim ereje által én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét

2013. január 25. péntek, 20.00

Drága, szeretett leányom, arra Szeretném kérni Imahadjárati Imacsoportjaimat, hogy legyenek óvatosak, amikor megalakulnak nemzeteikben. Tartsanak Szenteltvizet a közelükben, legyen jelen Feszületem, és imádkozzák ezt a különleges Imahadjárati imát, hogy Áldás és Védelem legyen Imahadjárati Imacsoportjukon.

Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat

Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, áldj meg, és védelmezz meg minket, a Te Imahadjárati Imacsoportodat, hogy védettekké váljunk a sátán, és minden gonosz szellem ördögi támadásaival szemben, akik gyötörhetnek minket, ezen, a lelkek megmentését szolgáló Szent Küldetés során.

Add, hogy hűségesek és erősek maradhassunk, amint kitartóan próbáljuk megőrizni a Te Szent Nevedet a világ előtt, és hogy soha ne adjuk fel azon törekvésünket, hogy terjesszük a Te Szent Szavad Igazságát.

Ámen.”

Kérlek, imádkozzátok ezt az imát minden imatalálkozó előtt és után.

Továbbá arra kell Kérnem benneteket, szeretett Tanítványaim, hogy biztosítsátok azt, hogy az imádság alkossa minden imatalálkozónak az alapját. Nem szeretném, ha a negatív dolgokon morfondíroznátok, vagy félelmet keltenétek magatok között, mert Én csak Szeretetet és Irgalmat hozok.

Üzeneteim reményteljesek, és Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét. Ennek a Küldetésnek a lélekmentés a célja. Sosem szólt másról. Üzeneteim azért adatnak, hogy megvilágosítsanak benneteket, hogy felhívják a figyelmeteket azokra a veszélyekre, melyek hatással vannak hitetekre, és hogy felkészítsenek benneteket az Én Új Paradicsomomra.

Most menjetek Békével. A Tisztánlátás Adományával együtt Kegyelmeim Özönét fogom árasztani minden egyes Imahadjárati Imacsoportra.

Jézusotok

 

 

A jelek, melyeket küldök majd, azonnal felismerhetők lesznek

2013. február 2. szombat; 15.30

Drága, szeretett leányom, Én szeretlek téged, és ennek a Szent Feladatnak minden pillanatában veled Vagyok. Én jelen Vagyok, vezetve téged minden általad vállalt feladatban, annak érdekében, hogy Szavam (Üzenetem) Isten minden egyes gyermekéhez eljusson.

Soha ne engedd, hogy bármilyen zavaró hatás vagy kudarc akadályozzon téged, illetve késleltesse azt, ami most egy fontos Küldetés az emberiség megmentésére.

Amikor Követőim Imacsoportokban gyűlnek össze, ők is érezni fogják Isteni Jelenlétemet, és Én különféle módokon fogom felfedni Magam előttük. A jelek, melyeket Küldök majd, azonnal felismerhetőek lesznek.

Ki fogom árasztani Szeretetemet, Gyógyításomat, Kegyelmeimet és Áldásaimat. Ez egy olyan korszak, amikor semmi sem lehetetlen, ami mindenki javát szolgálja, ha az Isten Akaratával egyező.

Most, hogy Imacsoportjaim összekapcsolódnak, maradék Hadseregem kivirágzik és növekszik. Éppúgy, ahogyan a magok, melyek csak néhány szívben lettek elültetve a kezdetekben, növekedésnek indultak, és megszaporodtak több mint kétszáz országban, melyek közül sok ismeretlen számotokra, legdrágább Követőim.

Folytassátok az alapok építését, lépésről lépésre. Minden megmozgatott kő fontos, mivel végül ez fogja alkotni a Mennybe vezető Lépcsőt

 

 

Az imahadjárat csoportosított imái

 

1 Ajándékért – erősség, védelem - 3; 71; 72; 74; 81; 51; 2.lit

2 Ajándékot Istennek adni - 9; 34; 42; 59; 75

3 Államok - 32; 77; 99; 85;

4 Bűnök – 8; 12; 24

5 Bűnösök – 62; 5; 89; 7

6 Családok – 4; 64; 67

7 Egyház – 38; 53; 82

8 Fiatalok – 19; 73

9 Háború, büntetés – 14;27; 54; 83; 4.lit;

10 Hit – 29; 44; 91

11 Ima – 26; 95; 96; 97; 76

12 Istenhez – 5; 30

13 Klérus - 22; 49; 56; 57; 66; 70

14 Kormányzók, vezetők - 2; 31; 42; 61; 84; 98

15 Köszönő – 15;21

16 Látnokok – 11; 25

17 Lelkek - 1; 13; 17; 35; 39; 41; 43; 65; 79; 80; 88;

18 Magamért - 46; 47; 50; 68; 92; 93; 63; 86; 48; 45; 94;

19 Más (egyéb) – 6; 20; 10; 23; 28; 37; 100; 101; 3.lit;

20 Második eljövetel – 39; 40; 90

21 Megállítani az antikrisztust – 6; 20; 18

22 Megtérés – 58; 60

23 Nagyfigyelmeztetés – 55; 60; 16

24 Pecsét – 33

25 Védelem a rossz elől – 78; 85; 87; 1.lit;

26 Viszony Istenhez – 36; 50; 52; 69