Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MODERN PÁPA KELETKEZÉSE

 

 

Modern pápa keletkezése?”

 

Laikus vagyok, semmi több, ha az egyházi teológia, dogmatika, hittan felé kacsingatunk.

Bennem egy forradalmi ráeszmélődés született. Habár – elismerem, hogy erre hamarább is ráébredhettem volna; például ha most számításba veszem azokat a helyeket a bibliában, amelyek pillanatnyilag szemem előtt lebegnek, ahol arról van szó, hogy respektálnunk kell Isten működését életünkben. Mindezek ellenére kérdezem magamtól, igaz-e amit írok? Rakom össze az Igazság Könyvében elhangzottakat.

2013. március 13.Világosan meg van mondva, hogy a hatalom nem lett átruházva másra. Más csak a trónt foglalhatta el. Jézus mondja:

Szeretett XVI. Benedek pápámat üldözték, és ő elmenekült, amint megjövendöltetett. Nem Én jelöltem ki ezt a személyt, aki azt állítja, hogy az Én Nevemben jön.

Ő, Benedek pápa fogja vezetni Követőimet az Igazság felé. Én nem hagytam el őt, és Szívemhez közel fogom tartani őt, megadván neki azt a vigaszt, melyre szüksége van ebben a rettenetes időben. Trónját ugyan ellopták, de hatalmát nem.”

2013. március 15. - „Imádkozzatok mindazokért, akik a Katolikus Egyházat vezetik. Kérlek, foglaljátok bele azt az illetőt is, aki Péter Székében ül, mert nagy szüksége van imáitokra.”

Ezt az Üdvösség Anyja kéri. Gondolom, ha ok lenne rá, szebb szóval is említené a Szűzanya a mostani trónfoglalót.

2013. marc. 15. - „Függetlenül attól, hogy milyen nehéz idők járnak a Római Katolikus Egyházban, a gonosz nem tud, és nem is fog győzedelmesedni Isten Hatalma felett.”

2013. március 19. - „Tévedés ne essék – egyszerre csak egy igaz élő pápa lehet.”

HÁT EZT MEG KI NEM TUDTA?

 

A hírközlő eszközök lehetőséget nyújtottak az egyházi rangviselőknek, hogy mondjanak véleményt a pápaválasztás előtt. Bocsásson meg a világ, de nem hallottam tőlük mást sem, hogy: „majd a Szentlélek segítségével a bíborosok a pápaválasztáskor......”

De hát a biblia is azt írja, hogy a Szentlélek azt csinál, amit ő akar. Én nyelvemen szólva, „nem hagyja magát fülönfogva hurcolni” csak azért, mert Szentszékben szokatlan dolgok történnek.

Akkor föltevődik a nagy kérdés, hogy milyen ürüggyel vették a bíborosok a bátorságot, hogy pápaválasztásra adták a fejüket? Ilyesmiről nem vett tudomást az egyházi hierarchia, hogy nem választhatnak mást, ha még köztük mozog a régi pápa?

Minek ujjong a világ, mikor egy új személyt lát Vatikán ablakaiban, mikor csak a régi pápa örvendhet az isteni segítségnek a pápaság terén.

Kérdés volna több is, de mind oda vezet, hogy ha Isten nélkül, akkor sehova, vagy inkább a bajokba.

Tehát amíg Benedek él, addig más helyette nem lehet, és ha erőszakot használna valaki, csak egy karosszékig juthatna el, de az Egyház dolgait nem tudhatja, nem fogja bírni Istennek tetszően irányítani. Akkor meg mire jó?

Talán még az emberi józan logikára is hivatkozhatok, hogy a Szentlélek egy Egyházat két személyben nem irányíthat, mivel úgy, mint létezik Szentháromság, olyasféle „szentkettősség” formájában kellene működnie, tehát tökéletes isteni egységben. Ennek pedig mi volna az értelme?

Pápa időben jelezte, hogy segítségre szorul. Ezer módja lett volna a lehetőségnek. Ezek szerint próba az új pápa választására egyenes lehetetlenség, nem még hogy segítség.

Szeretett XVI. Benedek pápámat üldözték, és ő elmenekült, amint megjövendöltetett.”

Némelyik püspökök föl voltak háborodva, hogy ezután a XVI. Benedek pápa nem a Ratzinger nevet választotta, hanem emeritált (kiérdemült) pápának hagyja magát szólítani. Tehát még mindig pápa.

Olvastam a hírekben, hogy a megválasztott következőnek jobban tetszik, ha őt „Róma püspöke” megszólítással tisztelik. Ugyanezekben a hírekben az is állt, hogy a nép kifejezte nemtetszését, és ordították, hogy „és velünk, máshonnét valókkal mi lesz?”.

Isten az ő prófétája által közli, hogy Benedeket nem hagyja cserben. Benedek az ő juhainak szintén közli, hogy nem hagyja őket cserben, és hogy ezután is velük lesz, csak más módon.

Benedek, bizonnyal az egyházi reguláknak megfelelve, tudja, hogy amit választott, az maga részéről a leghelyesebb választás. Tehát hogy Istennek tetszően cselekszik.

Hogyan vélekedni a konklávéban résztvevőkről, tudásukról, milyen nézeteket vallanak – nehéz véleményt alkotni, miért próbáltak pápát választani a pápa mellé.

Benedek az ő magatartásával világosan kifejezte, hogy félrelépni valakinek az útjából nem jelenti azt, hogy mindent cserbenhagyni.

Részemről, mint teljes laikus részéről mondhatom, hogy aki szememben legtisztábban, legérthetőbben beszél és cselekszik, az emeritált Benedek pápa. A többieknél a logika az eseményekben és beszédben homályos, nem világos, elmosódott, szétszórt. Ebből kifolyólag jó melegágy teremtődik a jövőbeli lehetséges viszályok, káosz és bonyodalmak keletkezére.

Isten üzeni az üzenetekben, hogy a Krisztus egyházát továbbra is Benedek fogja vezetni, mivel őt maga az Isten választotta ki erre.

Csak a világ, a világból valók gondolhatják, hogy pápát választani lehet ugyanúgy, mint egy gyárnak igazgatót. Az egyiket félrenyomni, kiűzni, hogy a másik tetszésünk szerint vezesse a gyárat egy általunk óhajtott virágzás felé. Igazán különös időket élünk.

Legyünk éberek. Isten rég kitalált mindent. Nincs rászorulva az emberi újításokra.

A régiek mondása jutott eszembe: hogy a jó hírnevet építeni nagyon sokáig tart, de elveszteni el lehet egy szempillantás alatt. Ez érvényes talán az Egyház bizonyos helyeire is.

Hogy ne legyen oly kegyetlen ez az írás, mintha enyhítésül idesimulna az üzenet 2013. március 16-ból: „közeledik az Apokalipszis ideje”. Tényleg, ez sincs minden nap a történelemben. De azért éberebbek lehetnénk éppen ez miatt.

Ahogy elnézem, legkiegyensúlyozottabban azok a juhok néznek ki, akik mondogatják: van Benedek pápánk és Jézus Krisztusunk.

Vagyis modern pápa keletkezése és pápa keletkezése nem ugyanaz. Ebben lesz valami. Ugye.

Tévedés ne essék – egyszerre csak egy igaz élő pápa lehet.”

Tévedés ne essék – míg az élet leforgása tart, addig csak egy pápa lehet.

Tévedés ne essék – amíg egyik pápa életének leforgása tart, addig másik pápa nem lehet.