Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


mikrocsip az égbe nem mehet

2012.04.16

 

 Ezen az oldalon a mikrocsipről szeretnék beszámolni az eddig szerzett tudásaim szerint.

Mikrocsip az égbe nem mehet

 

TARTALOM

 

Az ember

Az ember - Isten és a diktátor között

Meghalhat az ember először a második halállal, aztán az elsővel?

Az ember nem olyan önálló lény, mint az Isten

Kísértés és az elesés

Mit akar a rossz?

A diktatúráról

Mi a diktatúra?

Miért látszanak a diktatúrák a kezdetben kevésbé veszélyeseknek, mint a végén?

Diktatúrák tulajdonságai, alattomos eszközök, a diktatúra stratégiája

Védelem

Veszélyek

Valóság vagy csoda mi a kiút?

A társadalom betegsége és a prevenció

 

Mikrocsip az Új Paradicsomba nem mehet

A világuralom gondolata nem mai találmány

Miért nem panaszkodnak a már mikrocsipet hordozók a mikrocsipre

Hogy szervírozzák, indokolják az érvényesítését

Min nem mehet az égbe- Mikrocsip az égben nem mehet

 

 

Az ember

 

Az ember - az Isten és a diktátor között Az ember úgy ahogy van, nagyon tökéletes. Tökéletesebb már nem lehet.

Ami nem tetszhet az Istennek - az, hogy ember a szabad akaratát nem használja ki arra, hogy érvényt adjon tökéletességének, rontja saját magát, tökéletlenné teszi magát, nem figyel Istene segítségére kellőképpen, nem felel meg a Megváltó elvárásainak, annak aki őt teremtette.

Ami nem tetszhet a diktátornak az emberen az, hogy az ember túl tökéletes, s ezért egy diktátor az ő korlátozottságával, együgyűségével emiatt nem tudja őt kormányozni. Az ember gondolkozik, védi magát, hagyja magát Istentől vezetni, irányítani. Diktátor az Istent is szeretné irányítani. Az ember Istennel való „összeesküvése" a diktátornak nem tetszik, mivel Isten minden fölött a legnagyobb áttekintéssel rendelkezik, mindenek fölött van és Isten nem hagyja magát irányítani, miközben igyekszik irányítani gyermekét.

 

Meghalhat az ember először a második halállal, aztán az elsővel? - Nem tudom kikerülni ezt a kérdést. Gondolom, a lelki vezetők is időt kérnének arra, hogy rendbe rakják erre vonatkozó gondolataikat, mielőtt válaszolnának. Alapjába véve, nézetem szerint, mondható, hogy igen.

Beismerem, nem rossz indítékból, erőltetem az olvasóra, hogy összpontosítson saját magára, ha kimegy az utcákba a házból az emberek közé és képzelje el magát, hogy ezt az életét csak egyedül éli úgy, mint az utolsót. A többiek, akik körülötte járnak-kelnek, mind új életbe lépnek át majd haláluk óráján, mely természetesen sokkal szebb élet lesz, csak egy más anyagú testükben. Ha ez az elképzelés egy picit sem rontotta meg a hangulatodat legalább néhány másodpercre, rosszul lett előidézve.

Ne hagyd abba a hangulatod rontását és egy másik gondolatban maradj. A változatosság kedvéért képzeld el, hogy azok az utcán járók, akik mellett elmész, mind egy másik életbe mennek át, ahol kényeztetve lesznek, csak az élet örömeit fogják ismerni. Te azonban el leszel tőlük szakítva, elhurcolnak valami rettentően utálatos helyre, ahol éjjel-nappal szünet nélkül kínozni fognak. Hamarosan te fogod ennek mondani, hogy ez a halál. Az azt jeleni, hogy valami más anyagbó,del biztos hogy lesz tested, stb. Ha ez a képzelet legalább egy kicsit elrontotta a hangulatodat, azt jelenti, hogy képes tudsz lenni, vagy képes vagy előrelépéseket tenni a lelki világodban, életedben.

Most képzeld el, hogy valaki tévedést kizárva megmondja neked, hogy a második variáció színtiszta igazság volt, és te elhiszed. Mit fogsz csinálni? Életedet nem olthatod ki, hisz tudod mi várna rád. Mi marad hátra? Keresni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a kilátást meg tudnád változtatni. Első kérdés az volna, mivel érdemeltem ki? Aztán igyekeznél a maradék idődet a megmenekülésednek szentelni.

Mi a második halál tulajdonképpen? Isten nélküli élet. Azt azonban lehet élni most is. Az embernek nagyon körültekintően kell bánni a lelkével. Isten nélkül halálosan meg vagyunk sebezve a jövő élet részére. Nagy baj, hogy sokan nem értik, milyen nagy szerepet játszik életükben az Isten.

 

Az ember nem önálló lény, mint az Isten. Állandóan manipulálva van, vagyis kap inspirációkat. Egyik oldalról gonosztettekre van csábítva, a másik oldalról védelmet kap, szívében az erények felé van terelve, vagyis örülhetünk Isten védelmének. A nekünk ajándékozott szabad akaratunknak köszönhetően választhatunk, hogyan nézzünk majd ki az igazságosság és az igaz mázsáján. Ezért kell tudnunk, hogy ha nem létezne Isteni irgalmasság, nagyon sápadtan állnánk az utolsó ítéletnél. Állandóan azon a mázsán vagyunk, amely a lelkünket mérlegeli. Létünknek ezt a szféráját intellektus segítségével nem lehet fölfogni, vagyis csak hittel vehetjük tudomásul. Hitünk segítségével kapjuk meg az igazságról azt a tudást, hogy mi is történik igazából bennünk és körülöttünk.

 

 

A csábítás és az elesés

 

Sajnos vannak, akiknek tetszik a kasztokról való tanítás. (Kaszt, kasztrendszer átvitt értelemben = Másoktól elkülönülő (elkülönülni kívánkozó) társadalmi osztály, réteg, mely a saját privilégiumait, kiváltságait féltékenyen őrzi.) Ez a magatartás azok közé lopakodik be leginkább, akiknek nagyobb anyagi hátterük van, vagy a társadalomban magasabb állást szereztek, küzdöttek ki maguknak. Beveszik az agyukba, hogy tétlenül nézhetik mások nyomorát, sőt azon élősködhetnek is. Nem kizárt, hogy idővel veszélyesen, óvatosan beolvadhat a törvényhozásba is, amitől aztán nagy károk keletkezhetnek az adott társadalomban.

Csakhogy Isten kitart az Ő törvényei mellett, például, hogy szolgáljunk felebarátainknak szeretettel úgy, ahogy Krisztus mutatta azokból a javakból, melyeket Isten, vagy ha úgy tetszik, a sors adott. Olyan törvények unszolása, melyek az embereknek nem felelnek meg, annak a jele, hogy akik a társadalmat irányítják, nem képesek jól ellátni föladatukat. És ugye, csak körzetekről, államokról beszélünk. Hogyan tudnák az ilyen ügyetlenek irányítani a világot? Hisz az képzelhetetlen és merően veszélyes volna.

Például ilyen igyekezetek megakadályozására ismerünk néhány gondolatot, melyek mint próféciák jelentek meg.

2012, március 27.

Gyermekeim, az imáitok melyek oly nagy szeretettel kerülnek bemutatásra, általatok a mennyben meghallgatásra találnak. Minden időben keresnetek kell Fiam és Örök Atyám segítségét. Minden egyes ima, nem számít milyen rövid, meghallgatásra talál, és megválaszolásra kerül a Magasságos Isten akaratának megfelelően.

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy egy napot böjtöljenek nagypénteken, azért, hogy megakadályozzák az „egy világ egy pénznem" bevezetését.

Imáitok és böjtölésetek képes erre.

Amint ezt az imát imádkozzátok böjtölésetek alatt, Örök Atyám meg fogja akadályozni ezeket az embereket abban, hogy az általuk tervezett megszorításokat alkalmazzák annak érdekében, hogy ellenőrizni és irányítani tudjanak benneteket.

Ugyanezek az emberek el akarják törölni a kereszténységet. Így fontos, hogy különleges áldozatok által megakadályozzátok, hogy ez megtörténjen.

Imahadjárat (42) Böjti ima az „egy világ egy pénznem" megakadályozására

Ó, Magasságos Isten

Felajánlom Neked böjtölésem ajándékát, hogy megszüntesd a gonosz szorítását a világban, melyet azért terveznek, hogy megvonják hazámtól az élelmet, beleértve az élet kenyerét is.

Fogadd el felajánlásomat, és hallgasd meg kéréseimet más nemzetekért, hogy megakadályozzam az ő szenvedésüket, melyet az Antikrisztus tervez.

Ments meg minket, drága Urunk, ettől a gonoszságtól, és oltalmazd meg a mi hitünket, hogy azzal a szabadsággal tisztelhessünk Téged, melyre szükségünk van, hogy örökkön örökké szerethessünk és imádhassunk Téged. Ámen."

 

Az Isten mindentudó és irgalmas. Ismeri ballépéseinket, ismeri vakságunk okait. Azért kaptunk segítségül imákat, hogy segíthessen rajtunk. Például ha a lelki tisztánlátás hiányában szenvedünk, és nehezen értjük meg az igazságokat, a megkülönböztetés, tisztánlátás ajándékát kell kérnünk imáinkban.

Mit akar a rossz?- Az a rezsim, amelyik a mikrocsip fegyvert használná mint igazgatási eszközt a népek felett, mondhatná magáról, hogy a legkegyetlenebb kormány és legtökéletesebb diktatúra a világ történelmében, mivel a sátán közvetlen irányítása alatt működne. Abban az esetben a földgömböt tökéletesen ki lehetne tisztítani a népektől. Itt ember nem maradna.

A gonoszság királyának éppen erre fáj a foga.

Az emberiség reményteljesen imádkozik az Istenhez, hogy ez ne történjen meg. Sokat kell imádkozni azokért, akik rabszolgái a rossznak, hogy megkapják a tisztánlátás ajándékát és így szűnjenek meg a világot a pokolba toloncolni.

A sátán ingerli az embert, hogy próbálkozzon uralkodni a világ népe felett. Az ember ilyesmit sohasem fog tudni, mivel arra nem lett teremtve, hogy mint csoport vagy egyén gyakorolja az uralkodást a világ minden népe felett.

Itt van például a pápa esete. Ő Isten kívánsága szerint uralkodik, vagyis mint Isten szolgája kiszolgálja az emberiséget. Nem több. Az Isten uralkodik. Uralkodni szeretne a gőgös sátán is úgy, hogy kihasználná az embert. Azonban az nem szolgálat az embernek, hanem Isten elleni lázadás, ellenszegülés és Isten legértékesebb teremtményének, az emberiségnek a likvidálása.

Sátán intellektusával, intelligenciájával messze fölötte van az embernek, azonban messziről sincs olyan magas színvonalon, mint az Isten, aki az emberben van.

Ezért vagyunk ős szüleink idejétől arra hivatva, hogy harcoljunk a rossz ellen. Az első ember saját magától nem akarta ismerni a rosszat, nem akart olyan lenni, mint az Isten. A sátán furakodott, tolakodott hívatlanul közelébe, és rászedte őt, hogy érdeklődjön a rossz megismerése iránt titokban. Akarja tisztességtelenül ismerni azt, amit Isten nem akart sorsul adni neki. Az ember be hagyta magát csapni.

 

 

A diktatúráról

 

Mi az a diktatúra?- Ott ahol nincs szabadság, ott automatikusan diktatúra van, tehát véletlenül sem lehet ott demokrácia. (Parancsuralmi rendszer, egy személy vagy csoport zsarnoki és korlátlan uralma.)

Miért nem tűnnek a diktatúrák az elején olyan veszélyesnek, mint a vége felé?- Minden diktatúrára a kezdetben jellemző, hogy alattomosan viselkednek. A változásokat a kezdetben csak a hatalmi szinten teszik, azt is a legfontosabb színvonalon. Úgy tesznek, mintha a nép oldaláról mindennel meg lennének elégedve. Aztán lassan húzzák a derékszíjat és fokozatosan igénylik a lakosság gondolkodásának, viselkedésének változtatását. Elejével a szófogadatlanok iránt is nagyvonalúak. Csak bizonyos idő után kezdik előterjeszteni, miért nem lehet tovább elviselni a demokráciát, a szabadságot. Csöndesen tájékozódnak, ki hol veszélyes. Aztán nagyon nagy csöndben az egyéneket likvidálják - behívják megbeszélésre, éjjel közepén valamely hatalmi csoport meglátogatja és egyéb ürügy gyanánt elcsalják őt otthonából. Ezek az emberek már sohasem térhettek vissza otthonukba. A föld nyelte el őket. Aki élesebb eszméjével veszélyeztette a hatalmat, azt elmegyógyintézetbe zárták és megvonták tőle azt, hogy rendelkezhessen önmaga fölött - kapott orvosi igazolást, hogy elmeileg beszámíthatatlan. Gyakran nem is volt egyszerű, de a mikrocsip segítségével játékszerűen bármelyik hordozóban, megjelöltben ma már elérhetnek rengeteg lelki zavart.

Diktatúra tulajdonságai, aljas eszközei, stratégiája - Csöndben kiprovokálni valakit rejtett támadások által, hogy az áldozatot nyílt, látható védekezésre, önvédelemre ingereljék és nagy zajjal ráhazudtolni, hogy agresszív és még nagyobb zajjal őt minden oldalról megsemmisíteni megjátszani a hatalmat, a sikerest, az igazságosat, a béke és a nyugalom őrét.

Védekezés Nem hagyni kiprovokálni magát, láthatóan szenvedni, imádkozni a segítségért az Istenhez, imádkozni az ellenségért. Amit nehezen értünk meg az, hogy Isten is szenved, mivel mindnyájan a szeretett gyermekei vagyunk, a rosszak nem mi vagyunk, mi csak a rossz szolgálatában vagyunk. Végül, aki a rosszat teszi, a legnagyobb szenvedéseket fogja elszenvedni, ha nem tér meg.

Ha megöljük az erőszakoskodót, akit holnap az Isten meg akart téríteni, nagy fájdalmat okozunk Istennek, mivel az ő gyermeke nem térhetett meg és elvesztette a pokol javára - ez csak mint megközelítő példa.

Veszélyek - Számítógépes állami szinten dolgozó, legyőzhetetlen maffiák keletkezhetnének, melyek világi méretben lennének irányítva mint „egy világcsúcs - egy maffia".

Ehhez hozzá lehet tenni, hogy pillanatnyilag a hatalomra törekedő csoport legveszélyesebb ellenfelei a számítógépes hekkerek (hacker). Annak igazságáról, hogy a számítógépes hekkerek oly veszélyesek és aktívak lennének pillanatnyilag, azok iránt, akik nem tesznek rosszat, lehetne polemizálni. Mindenesetre mint kibeszélés, hogy az egész lakosságot megszorításban kell tartani, nagyon jól jönne a hatalomra éheseknek. Például 2012 húsvét vasárnapján egyik rádióállomás bejelentette, hogy Angliában a számítógépes betörések miatt a kormány új törvényt hoz, mellyel megtörténik a lakosság újfajta megfigyelése. Más országokban is világszerte fogják alkalmazni mindinkább a mikrocsip felé haladva a lakosság nyilvántartását, hogy fokozatosan eljussanak a mikrocsiphez. Legnehezebb lesz a védekezés a szociális segélyek az egészségügyi biztosítás terén, aztán a bankok és utoljára az összes üzleti hálózat tenné halottá az életet. (Az úgynevezett okos kártyák már a mikrocsip alapjai. Innét már csak fél lépés kell a mikrocsiphez. Mikor ezt kitalálták, még nem léteztek számítógépes betörések.)

Valóság, vagy csoda mi a kiút ebből?

Isten ezt nem hagyja annyiban, segítséget ígér, kéri az embert, hogy közreműködjön imájával, helyes, istennek tetsző élettel. A mikrocsipes korszak diktatúrája az emberiség utolsó próbája lenne arra, hogy saját magát kiirtsa.

Az emberiség formálható, Isten nélkül bármilyen gonoszságokra manipulálható.

 

 

A társadalom betegsége és a prevenció

 

Be kell ismerni, hogy az emberi társadalom mindinkább aláveti magát a betegségnek, ami azt is viszi magával, hogy némelyek a társadalom orvoslóinak akarják kiadni magukat. Vannak saját ötleteik, nézeteik a megoldásra és tolakodnak, a hatalom erejével csinálják maguknak a hatás terüket.

A jó orvos, ha a beteggel áll szemben, azon gondolkodik, mit is mulaszthatott el a beteg, mi okozhatta a betegségét. Talán úgy is lehetne mondani, hogy nem csak a betegség és tünetei érdeklik, de az egész ember is. Például, ha foltocska van kezének bőrén, látni akarja az egész testet és érdeklődik a beteg életmódja iránt is.

Beismertük a betegséget. Olyan dolgok történnek körülöttünk, amelyek az egész társadalmat nyugtalanítják. Mi hiányzott a tolvajnak, az erőszakosnak aki a gyermekeket és a gyengébbeket veszélyezteti, a gyilkosnak, a hazugnak, a számítógépes betörőnek, a sztrájkolónak, a legkülönbözőbb harcosoknak a jogaikért, a mások jogaiért, mi vitte őket útjukra? Miért növekedik a pszichiáteri rendelőkben a betegek száma, miért hiányzik tömegesen a nép arcáról a nyugodt, szeretetteljes, mosoly? Miért növekedik a szenvedélybetegek száma? Mi okozza a korrupció és az agresszivitás növekedését a társadalmak vezetői között? Volna még sok kérdés.

Azonban mi a betegséggel állunk szemben és mi másra gondoljunk, mint a prevencióra, a jelenben is állandóan elmulasztott prevencióra.

Ki teszi az első helyre a fontosság sorrendjében a helyes nevelés fontosságát, a családot, az etikát, a lelki egészséget, a szép emberi kapcsolatokat, a kölcsönös készséget segíteni, a megbocsátást, a könyörületességet, a szeretetet? Megint elfelejtettük besorolni az Istent, akit ha tiszteletben tartanának, meghallgatnának, akkor minden társadalom oly tökéletes lenne, hogy bennük sem orvosokra, sem rendőrökre nem lenne szükség. Mikrocsipekre egyáltalán.

Vagyunk amilyenek vagyunk saját hibáinkból. Sok, betegségekkel fertőzött polgár jön elő hivatlanul és erőszakosan azzal, hogy szeretne orvosolni másokat Isten nélkül. A társadalmaknak védekezniük kellene a visszautasítás kifejezésével, de hogyan, mikor alig marad ereje a saját problémái, betegségei csitítására. A megoldást ma is az Isten adja, ajánlja segítségét. Ahhoz kéri imáinkat és hogy éljünk úgy, ahogy azt már elődeinknek rég megparancsolta.

A fiatalok szeretik mondogatni öregszüleiknek - „mi más világot akarunk élni". Más világot élni nem lehet. Csak jobbat vagy rosszabbat. Ezekből is volt elég.

Mindenkinek meg van a maga rajtvonala a Krisztusié vagy az antikrisztusié. Sokan mondták és mondják - hagyj békén mind a kettővel. Ezt csak az mondhatja, aki nem ismeri az igazságot önmagáról.

Utasítás - hogyan lehet az embert tudatlanságban tartani, és közben ne védekezzen. Túladagolni őt hazug és értetlen információkkal. Ha a múlt évszázad ötvenes éveire gondolok, akkor keresni kellett még a földművesek között is azt, aki ne ismerte volna az igazságot az emberről és a világról. Most fordítva van, mivel nehéz találni a tömegekben olyanokat, akik ezeket az igazságokat ismerik. Ezek az emberek nem rosszabbak, csak a kellő tudás hiányzik bennük. Nagy különbség van a két fogalom között áttekintésnek lenni a világban történt eseményekről a médiák kínálta események szerint, vagy a fontos tudás birtokosa lenni.

Térjünk vissza a kezdethez, gondolkodjunk el a prevenció értelme fölött. Csak a mikrocsipekhez ne közeledjetek.

 

 

Mikrocsip nem juthat be az Új Paradicsomba

 

A világ fölötti uralom vágya nem újdonság. A probléma talán abban rejlett, hogy le akarták teperni a nemzeteket valamiféle hatalommal, amely képes akadályokat tenni. Úgy tűnik, arra nem voltak eszközök. Talán túl nagy volt a világ azoknak, akik igényt tartottak hasonló hatalomra.

Például semmilyen uralkodó etnikum nem tudta életre kelteni azt a gondolatot, hogyan lehetne a megigázott etnikumok éleire megfelelő büntető eszközt tenni. Ha képesek is lettek volna, nem tudták volna kézben tartani, vagy szükség esetén halálosan sérteni az emberi magot, a lelket. Valaki mindig kimerült volna és kiesett volna a játékból a vezető szférában. Talán megingott volna a tömegek erkölcse olyannyira, hogy mint bumeráng találta volna el a vezetők fejét. Erős páncélként viselkednek a betolakodók felé a kultúrák, a szokások, hagyományok.

Hosszú évek során tanúi lehettünk olyan próbálkozásoknak, melyek a hagyományokat próbálták kitörölni a nemzetekben. A gondolkodást is igyekezték befolyásolni egyes világtájakon. Állandóan nem volt az igazi. Azonban mint készülődés a nagy napra a jövőben, talán már félelmetesebben hangzik.

Olyasmi kellett a gonosz terv megoldásához, ami képes lebénítani az embert a legmélyebb pontjain és a létének legérzékenyebb helyein anélkül, hogy törődni kellene azzal, hogy az illető a világ melyik pontján él. Olyan sérthető pontot keresni a rágcsálónak, melyen keresztül alájut az ember leglényegesebb védőpajzsa, páncélja alá.

Milyen tulajdonságai legyenek ennek a rágcsálónak? Mindenekelőtt olyanok, hogy ne igényeljen különösebb intelligenciát attól, aki őt irányítja, sőt tudjon az irányításba beiktatott emberkék nélkül is dolgozni, ártani.

Azokra nézve, akik manipulálnak vele ne zaklassa őket túlságosan „munkájuk" végzése közben és hogy a kényelmük is megmaradjon, ne legyen igényes a képességekre vagy az emberi tulajdonság minőségére, bebiztosítsa a hatalmi csoport sértetlenségét bármilyen esetben - például ha az emberi minőség csődöt mond akkor is, meg aztán mindenki élvezhesse a személyes biztonságot. Az utóbbit csak óhajthatják mert az csak hazug ígéret lehet.

Ugyanis az utolsó ponthoz föl kell figyelni arra a különleges helyzetre, hogy főleg az irányító csoportok tagjainak kell viselni a mikrocsipet, aztán az irányítottaknak. Vagyis az irányító a leginkább irányított, vagyis robotizált. Ebből az okból nem történhet vele más, mint ki lesz iktatva valamilyen hiba esetén a munkából (már nem lehet mondani, hogy meghalt). Egyszerően nem lesz, mint ahogy egy gépi alkatrészt szokjuk eldobni - hisz a robotok világában ez természetes, és nem szokják tragédiának venni. Ez a fajta kultúra vár a meghonosítására az egész világon.

Mi is ez a félrebeszélés, kérdezheti az olvasó. Milyen film mozgatta meg az agyát annak aki ezt írta?

Mi is az a mikrocsip? Mikrocsip a számítógépes technikának egy műszere, mely rizsszem nagyságban van kivitelezve.

Milyen célra használandó? Az emberi bőr alá való beültetésre szánták a kézfejben vagy a homlokon.

Mit tud a mikrocsip? Ki tud törölni az emberből mindent, amitől embernek mondhatja magát. A mikrocsipet viselőt el lehet juttatni oda, hogy megszűnjön tudni tanulmányozni az igazságot az emberi létről, képtelen legyen filozofálni, bármilyen művészetet űzni.

Tudjuk, hogy az ember egyhangban van a természettel és az egész kozmosszal. Mikrocsip képes kellő hatások ingerlése után likvidálni minden lényi fontosságot a testben és lélekben, ami az embert emberré képezi. Az ember mint Istentől beállított lény kiveszik és tökéletes robottá válik.

Miért nem panaszkodnak a mostani mikrocsip-hordozók Az, hogy pillanatnyilag a mikrocsip nem mutatja ki negatív hatásait, az csak annak a stratégiájának köszönhető, aki dolgozik vele mint irányító, aki nem akarja az emberiséget idő előtt megriasztani, hogy ne történjen meg a tömeges visszautasítás.

Hogyan van előterjesztve az érvényesítése?- Kitalációs magyarázatokat terjesztenek. Céltudatosan beszélnek bizonyos helyzetekről, melyeket úgy állítanak be, hogy létfontosságúak a megoldások keresése terén és csakis a mikrocsip oldja meg a jövő tragédiáit, melyeket az egyszerő emberek okoznának a világban, ha nem lennének nyomon követhetők az intimitás és a személyes magánélet legmélyebb berkeiben.

Vagy például, hogy az egészségügyben a lakosok kozmikus összegeket lopnak csalással, vagy hogy a számítógépes betörők lebénítják az államigazgatást, hogy a csőcselék lop, hogy a kormányok a legbecsületesebben dolgoznak, de másképp nem tudnak a népen segíteni. Magas posztokon lévőknek biztonságát növelni kell, mivel a népük rossz.

Isten létfontosságú információja az, hogy az ember a vele való örök életre lett teremtve. Ember a földön nem a végső állomásán van. Ha az ember teljesíti a föltételeket az égbe jutáshoz, bejut és ott fog élni örökre. Az ember az Istené, Istene egyben szerető Atyja is. Az ember föloldhatja ezt a köteléket saját akarata által.

Mit jelent elfogadni a mikrocsipet? - A mikrocsipet elfogadni annyit jelent, mint megszakítani a köteléket Istenével. Egyben egy új kötelék alkotását jelenti az Antikrisztussal. A mikrocsip elfogadása tulajdonképpen a saját akaratunk érvényesítéséről, szabadságunkról való végleges lemondás, teljes önátadás az sátán hatalmába a sátán tulajdonaként és végső sorban a pokol választása.

Talán logikus, hogy a mikrocsip elfogadása után már az érintett részére érvénytelen a Miatyánk ima imádkozása is. Hiába kérnéd az Istent, hogy „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma", hisz kiiktattad Istent életedből örök életed árán. Egy kicsit drága üzlet! Gondolj bele, éppen a sátán akarná gondodat viselni, hogy meg légy elégedve jobban mint az Istennel! Hisz addig míg a sátán mindenedet el nem vett, amit Istentől kaptál, semmi sem hiányzott az életedből. Érdeklődj ilyenek iránt. Főleg kerüld a mikrocsip felvevését az éhhalál árán is.

Mi nem juthat a mennybe? - Mikrocsip a mennybe nem juthat. Az sem juthat a mennybe, aki magához vette a csipet. Nem is vágyódhat az örök élet után, Istent sem hívhatja segítségül. Pokol lesz a jövője, fájdalmak végtelenje várja, becsapva, kihasználva. Aki a vadállatnak meghajol és a jelét veszi magára akár félelemből is, az nem hajolhat meg az Isten előtt.

Sátán, az ő műve, jele és semmi őtőle nem mehet a mennybe, mivel mindaz fertőzné azt a helyet, betegségeket okozna. A mennyben minden tökéletesen egészséges, tiszta.

A mikrocsip halálosan megsérti a lelket. Halott lelkek nem mehetnek a mennybe, mivel ott pezseg az élet a maga legszebb, leggazdagabb mivoltában, mindenben uralkodik a legszebb szeretet. Ott az Istennel való élet van a maga legtökéletesebb létezésében.

További erre kapcsolóodó olvasmány a „Mikrocsip legkegyetlenebb fegyver" cím alatt található egy másik füzetben.

A további szöveg itt található. Kattints ide.