Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PÁPA LEMOND

 

 

PÁPA - PÁPA lemondása

 

Rövid kivonatok az Igazság Könyvéből, a Nagyfigyelmeztetés néven ismert próféciákból, melyet M.D.Mercy látnoknő kap

Témakör - a pápa és körülötte zajló események

 

 

hirdetes-480.jpg

 

2010. november 14

Az Egyház eltévelyedett és elmerült a sötétségben. Gyermekem, ez meg volt jövendölve, és ez a Végidők jele. Ez akkor következik be, amikor az utolsó pápa fellép, és a világ elvész a Hamis Próféta elhibázott irányítása által.

 

2011. november 16.

Felkérlek mindannyiatokat, hogy imádkozzatok az én szeretett bátor Pápámért, az utolsó igaz Pápáért.

 

2010. november 26.

Tervek Benedek pápa megbuktatására
Arra vonatkozóan is tervek vannak készülőben, hogy átvegyék a hatalmat az Egyházak és a különböző vallások felett, beleértve a Vatikánt is. Az Én Pápám, az Én szeretett Benedekem körül van véve azokkal, akik az ő bukását tervezik. Más világvezetők, nem lévén tudatában a saját soraikban megbúvó, mögöttes hatalmaknak, szintén célpontjai néhányaknak, akik meg akarják őket buktatni.

 

2011 március 5.

Kérj fel mindenkit,  hogy imádkozzanak az én szeretett,  szent helytartómért Benedek pápáért,  mert őt,  Örök Atyám ellenségei veszik körül

 

2011. június 1.

Próféciáim, leányom, pontos közlések számodra. Sátán továbbra is meg akar kaparintani és ártani akar neked, mindig akkor, amikor a legkevésbé várod. Ezért légy óvatos mindig. Az Én szeretett helytartóm  napjai meg vannak számlálva. Ő, még a Nagyfigyelmeztetés előtt el fogja hagyni a Vatikánt. Bízzál Bennem. Engedelmeskedj Nekem. Te most jól haladsz előre, de Tőlem soha se fordítsd el szemeid.

 

Imádkozzatok szeretet Benedek pápámért. Isten legnagyobb ellenségei veszik őt körül, olyanok, akik hataloméhesek és át akarják venni az Egyház fölötti ellenőrzés jogát. Az ima segíthet abban, hogy késleltesse a küszöbön álló elutazását,  mert mint az meg volt jövendölve, kényszeríteni fogják a Vatikán elhagyására. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok,  még időben ezért a periódusért, mert ez lesz a legsötétebb periódus, amelyben valaha is része lett volna a Nekem szentelt szolgáimnak, püspökeimnek, bíborosaimnak és minden igazhitű követőmnek. Róma kulcsai Istennek, a Mindenható Atyának lesznek most visszaadva.

 

2011. június 7.

Szent helytartómnak, Benedek pápának szüksége van imáitokra. Naponta imádkozzatok érte, mert neki most minden szinten védelemre van szüksége, hogy  a bekövetkezendő kínokon átsegítsétek. Nagyon fontos, hogy éberek legyenek híveim minden újonnan fellépő pápával szemben, mert ő nem Istentől való lesz.

Kérlek, figyelmeztess minden felszentelt szolgámat, hogy készüljenek fel ezekre a szörnyű kihívásokra, amelyek a legfélelmetesebbek lesznek,  amivel hivatásuk idején valaha is találkoztak. Nagy bátorságot fog követelni, hogy kiálljanak Tanításaim Igazságai mellett.

 

2011. július 1.

Híveim, értsétek meg, hogy az ima sok nézeteltérést tud a világban elhárítani. Azoknak az imáknak a hatására, amelyet ez a látnoknő és más látnokok mondanak, már meggyengültek azok a közvetlen veszélyek, amelyek a pápát fenyegették, de nem hosszú időre.

 

2011. július 6.

Leányom, kérlek, imádkozz földi helytartómért, Benedek pápáért, mert őt a szabadkőművesek erői veszik körül, akik most minden erejükkel azon vannak, hogy megfosszák őt a trónjától.

 

2011. augusztus 27.

Felszólítalak benneteket, felszentelt szolgáim és Szent Helytartóm (megj. a Pápa), hogy olvassátok Szavaimat (Üzeneteimet) az emberiségnek most. Soha nem volt annyira szükségetek a földi eseményekbe való beavatkozásomra, mint most. Emlékezzetek, hogy halottaimból támadtam fel és megígértem, hogy visszajövök. Mennyire vagytok felkészülve most?

 

2011. szeptember 5.

Szeretett leányom, az idő közel van már. Az ima segített, az Én szeretett Helytartómnak, Benedek pápának, hogy a belső harcnak ellenállhasson, a gonosz erőivel szemben. Ideje a Vatikánban meghosszabbodott.

 

2011. november 16.

Imádkozz(atok) most különösképpen Benedek pápáért, mert ő is támadásnak van kitéve. Soha ne tétovázz a Fiamért végzett munkádban, mert neked, gyermekem, a legvégsőkig ki kell tartanod, hogy az oly rég megjövendölt próféciák beteljesedjenek.

 

2012. január 18.

XVI. Benedek Pápa ellen, a saját folyosóin belül, egy gonosz szekta összeesküvést szervez. Jóllehet, ennek a szektának a létezése ismert a Vatikánon belül, a szent szolgák között, mégis tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok során szivárgott be a Katolikus Egyházba. 

 

2012. január 18.

Olyan sok zűrzavart okozott már ez a gonosz, de rejtőzködő szekta, hogy gyermekeim elvándoroltak az igaz Egyházból.

Imádkozzatok, hogy a pápát ne űzzék el.

Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya helyét, hogy ily módon terjessze hazugságait.

Ők azt tervezik, hogy Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyére a hazugság diktátorát léptessék, aki egy új egyházat fog létrehozni az Antikrisztussal és ennek csoportjával szövetkezve, hogy megtévessze a világot.

 

2012. január 18.

Igaz Egyházam annyira el lesz rejtve, hogy az igaz hitűeknek szorosan össze kell tartaniuk annak érdekében, hogy Örök Atyám iránti hűségüket gyakorolhassák.

A Föld minden sarka meg fog remegni Mennyei Atyám haragjától e paródia miatt.

Gyermekeim, ők nem fognak győzni. A maradék keresztények hite és bátorsága azt fogja eredményezni, hogy ezek a gonosz szélhámosok mindörökre el lesznek pusztítva.

Most várjátok tehát, és készüljetek, hogy a Katolikus Egyház bejelentse ezeket a változásokat.

Akkor majd világos lesz számotokra ez az igazság, amit most mondok nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Benedek pápáért és az ő igaz tanítványaiért.

Szeretett Édesanyátok,

A Megváltás Anyja

 

2012. január 19.

A ti erőtök és harcias lelkületetek segítségével Egyházam képes lesz túlélni az üldöztetést.

Gyermekeim, nektek nincs mitől félnetek, ha alázattal Mellettem haladtok.

Ha részesülni akartok a kegyelmekben, melyek képessé tesznek benneteket arra, hogy erősek maradjatok, és idegeiteken uralkodni tudjatok, és hogy hadseregemben az Antikrisztus ellen harcoljatok, akkor alázatos engedelmességetek elengedhetetlen.

Gyermekeim, ő a színfalak mögött rejtőzködik, de hamarosan nyilvánosság elé lép  a világban.

Neki nincs szégyenérzete, és büszkélkedni fog humanitárius erőfeszítéseivel. Bájai előtt sokan leborulnak majd, miközben ő, szíve jóságára hivatkozik.

 

2012. január 26.

Leányom, még az utolsó Fatimai titkot sem közölték a világgal, mert az, az igazságot nyilvánítja ki, a sátán gonosz szektájának Vatikánba való bevonulásáról.

A titok utolsó részét nem nyilvánították ki annak érdekében, hogy ezt a gonosz szektát védelemben részesítse, amely nagy számban lépett be a Vatikánba, Édesanyám Fatimai szentélyben történt megjelenése óta.

Leányom, a hatalmak Luciát elhallgatatták, melyek a Vatikán egy részét ellenőrzik, s amely fölött szegény, szeretet pápáim csak csekély ellenőrzéssel rendelkeznek.

Figyeljétek meg, hogy ezek nemcsak kiforgatták Tanításaim igazságát, hanem még új módszereket is bevezettek a Katolikus Istentiszteletbe, melyek úgy Számomra, mint Örök Atyám számára is sértőek.

 

2012. január 28.

Kérlek benneteket gyermekeim, hogy teljes szívetekből imádkozzatok Benedek pápáért. Ő, az aposztázia (hitehagyás) miatt, melyet a Vatikánon belül és kívül lát, oly sokat szenved, és a legtöbbször egyedül van bánatában.

A Szentszékben töltött napjai meg lettek hosszabbítva, és ennek köszönhetően sok pusztító tett is elhárult, melyet a gonosz okozott volna.

Az ima, gyermekem, olyan, mint egy mennydörgés a Mennyben. Imáitok meghallgatásra kerülnek, és a Mennyországban megválaszolják azokat, gyermekeim.

Ez így jó. Továbbra is imádkozzátok a neked adott Keresztes Imahadjárat imáit.

 

2012. február 11.

Soha ne féljetek az Antikrisztus munkálkodásaitól, amikor ti, kedves gyermekeim, imáitok által, olyan hatalommal rendelkeztek, hogy meggyengíthetitek a világot szorító markolását.

Nemsokára más világvezetőket is meg fognak ölni, és az Én szegény Helytartómat, XVI. Benedek Pápát, el fogják űzni Róma Szentszékéből.

Tavaly, leányom, beszéltem neked a Vatikán folyosóin történő cselszövésről.

Már 2011. március 17- én kigondolták azt a tervet, amely az Én Szent Helytartóm elpusztítására irányul; és ez a terv valóra fog válni, mivel meg volt jövendölve.

Terjesszétek Szent Szavamat a világ minden sarkában, és intézkedjetek, hogy sor kerüljön Üzeneteim nyomtatott változatára, hogy a lehető legtöbb országban elterjedjen.

 

2012. március 6.

Imádkozzatok Szent Helytartómért, XVI. Benedek pápáért, mert ő szörnyű üldöztetéssel fog szembenézni. Az idő már közel van.

Imádkozzatok mindannyian, mert imáitok enyhíteni fogják ezen idők súlyos nehézségeit, melyek enyhíthetőek.

Leányom, sok minden nem ismeretes, a végidőket illetően.

Sokan félnek, és félhetnek is, de csak akkor, ha lelkük tisztátalan.

 

Szűz Mária: Imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából

 

2012. március 20. kedd, 20.30

Gyermekem, csend van, mint a vihar előtti csend, mivel a Katolikus Egyház hamarosan válságba kerül majd.

Hívom valamennyi gyermekemet az egész világon, hogy imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából.

Őt, a Katolikus Egyház legszentebb Helytartóját a Vatikánon belül sok helyen gyűlölik.

Több mint egy éve terveznek egy gonosz összeesküvést, amely hamarosan az egész világon látható lesz.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Isten valamennyi, a Katolikus Egyházban levő szent szolgájáért, akiket üldözni fognak az Egyházon belüli nagy szakadás miatt, amely rövidesen bekövetkezik.

 

2012. március 20. kedd, 20.30

Gyermekem, csend van, mint a vihar előtti csend, mivel a Katolikus Egyház hamarosan válságba kerül majd.

Hívom valamennyi gyermekemet az egész világon, hogy imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából.

Őt, a Katolikus Egyház legszentebb Helytartóját a Vatikánon belül sok helyen gyűlölik.

Több mint egy éve terveznek egy gonosz összeesküvést, amely hamarosan az egész világon látható lesz.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Isten valamennyi, a Katolikus Egyházban levő szent szolgájáért, akiket üldözni fognak az Egyházon belüli nagy szakadás miatt, amely rövidesen bekövetkezik.

Az egész világ tanúja lesz a nagy egyházszakadásnak, de nem lesz látható azonnal, hogy ez a helyzet.

A hamis pápa arra vár, hogy felfedje magát a világnak.

Gyermekek, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert ő nem Istentől való lesz.

Róma kulcsai visszakerültek Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, aki a Mennyekből fog uralkodni majd.

 

Oly sok szegény lélek nemcsak, hogy a Hamis Pápa – a már régen megjövendölt Hamis Próféta – bűvkörébe esik majd, de ő még el is fogja hitetni veletek, hogy isteni hatalma van.

 

Gyermekek, az egyházszakadás ideje csaknem elérkezett, és nektek felkészültnek kell lennetek most.

Egyesüljetek.

Kapaszkodjatok egymásba.

Védelmezzétek meg egymást, és imádkozzatok azokért, akik a rossz utat fogják követni, és hódolni fognak a Hamis Próféta előtt.

Még több imára van szükség, de ha azt teszitek, amit mondok, meg tudjátok menteni a lelkeket.

Drága követőim, ti fogjátok képezni a maradék egyházat a földön, és azon bátor szent szolgák fognak vezetni benneteket, akik annak fogják felismerni a Hamis Prófétát, ami ő valójában.

Ne féljetek, mert Én a bölcsesség, a nyugodtság és a tisztánlátás kegyelmét adományozom most mindannyiatoknak, akik kéritek ezt Tőlem ezzel az imával

 

2012. április 7.

Én vagyok az Egyház. Az Egyház, melyet Én alapítottam, és amely nem halhat meg soha.  

Sokan, az Egyházon belüliek és kívüliek egyaránt, megkísérlik majd lerombolni az Egyház rendszerét.

Imádkozzatok, hogy Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa erős maradjon az ellenállás közepette, amellyel ő most szembenéz.

Ez egy szándékos kísérlet – azok által, akik kapcsolatban állnak a Hamis Prófétával – arra, hogy egy új egyházat hozzanak létre.

Ezek a ravasz emberek el fogják hitetni veletek, hogy ez ugyanaz az Egyház lesz, de nem lehet ugyanaz.

Hogyan tud Egyházam – az új törvényekkel, az Általam, a világnak adott igazság elferdített verzióival – képviselni Engem?

Nem tud. Ezért fogja Atyám, a Mennyekből irányítani az Ő Egyházát, az Ő igaz hűséges híveit.

 

2012. április 10.

Gyermekem, Szeplőtelen Szívem győzelmének ideje közel van.

Az idő egyre közeledik számomra, hogy eltapossam a kígyót. De addig a napig, amíg a sátán és az ő démonai a vadonba nem lesznek vetve, még sok zavar fog kitörni a földön.

Azok számára, akik hisznek Fiamban, ez egy gyötrelmes időszak lesz. A Katolikus Egyház két különböző irányba fogja őket szakítani.

Az egyik fele hinni fogja, kötelességből, hogy követnie kell a Hamis Prófétát, a Pápát, aki XVI. Benedek pápa utódja lesz.

Ő, a fenevad, báránynak lesz öltözve, de ő nem Atyámtól, a Magasságos Istentől származik, és be fogja csapni a szegény lelkeket, köztük a papokat, a püspököket és a bíborosokat is.

Sokan követni fogják őt, és hisznek neki, hogy őt Isten küldte azért, hogy uralkodjon az Ő földi Egyházán.

Sajnos, sok lélek fogja követni az ő tanításait, amely sértő lesz Atyám számára.

Mások – akiket betöltött a Szentlélek, és alázatos lelkek révén megkapták a megkülönböztetés kegyelmét – tudni fogják azonnal, hogy egy csaló ül az Egyházban, Rómában.

Az új hamis Pápa már azon mesterkedik, hogy – még mielőtt trónra lép és elfoglalja Péter Székét – bírálja Fiam tanításait. Aztán ő bírálni fog engem, a Boldogságos Istenanyát, és kigúnyolja Társmegváltó szerepemet. 

Gyermekem, szereped még az eddigieknél is nehezebb lesz, mert sok gyermekem nagyon össze van zavarodva. A sértegetések, amelyekkel nap, mint nap szembesülsz, és a gyötrelmek, amelyeket el kell viselned Fiam nevében, fokozódni fognak.

Gyermekem, soha ne félj elmondani a világnak az igazságot.

A Fiam nevében, a lelkek megmentéséért elfogadott testi és a lelki szenvedés erősebbé tesz téged.

Minden erőfeszítést meg fognak tenni – különösen a Katolikus Egyház egyik részlege -, hogy elutasítsák a neked adott üzeneteimet.

Irántam, és szeretett Fiam iránti hűséged és engedelmességed próbára lesz téve, mint eddig még soha. Lehet, hogy ennek következtében eltávolodsz, de ha ez meg is történik, nem fog sokáig tartani.

Imádkozz, gyermekem, Isten valamennyi gyermekéért, akik önhibájukon kívül, belesodródnak a lelkekért folytatott végső küzdelembe.

Mindennek meg kell történnie, mert ez Atyám Könyvében benne foglaltatik.

Minden angyal a Mennyben oltalmaz téged, gyermekem, ebben a némiképp magányos küldetésben.

Mindig gondolj arra, hogy milyen fontos az imádság.

 

2012. április 12.

Szentírásom igazsága, melyet a Jelenések könyve tartalmaz, már sok Egyházam által értelmezésre került. Oly sok változatban, melyek mindegyike az emberi értelmezésen alapul.

Az Én szeretett XVI. Benedek pápám az utolsó igaz Pápa a földön.

Péter, a Római – avagy a Római Péter-, az Én Péterem, az eredeti apostol, aki kormányozni fogja Egyházamat a Mennyekből Örök Atyám irányításával. Aztán, amikor Én eljövök uralkodni, a Második Eljövetelkor, ő fog uralkodni Isten valamennyi gyermeke felett, amikor minden vallás az egy Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá válik.

Én csak az igazságot szólom, Leányom.

Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy sok új önjelölt próféta fog most megjelenni, akik majd ellentmondanak a neked, a végidők igaz prófétájának adott Szent Szavamnak (Üzenetemnek).

Először ők meg fogják győzni a hívőket, hogy szavaik Tőlem származnak.

Szavaikat gondosan megválogatják majd, jelentésük homályos lesz, és kissé összezavaró. Sokan ügyet sem vetnek majd erre a gyenge pontra, és elfogadják az üzeneteiket, mert a Szentírással megegyezőnek tűnnek.

Amikor sok lelket elcsábítottak már, akkor megkezdődik a támadás.

Leányom, őket azért küldik, hogy felkészítsék Isten gyermekeit, hogy elfogadják a következő Pápát, aki majd szeretett Helytartómat, Benedek pápát követi. Lehet, hogy ezt a Pápát a Katolikus Egyház tagjai fogják megválasztani, de ő lesz a Hamis Próféta.

Az őt megválasztók báránybőrbe bújt farkasok, és a sátán által vezetett titkos Szabadkőműves és gonosz csoport tagjai.

Így próbálja majd a sátán lerombolni Egyházamat.

Sajnos, ez a Hamis Próféta számos követőt fog vonzani. Azokat, akik szembehelyezkednek vele és ellenállnak, üldözni fogják.

Meneküljetek gyermekek, amíg tehetitek. Ítéljétek el a hazugságokat, melyeket azok adják majd elő, akik megpróbálnak meggyőzni benneteket a Hamis Próféta hitelességéről.

Legyetek erősek. Maradjatok hűségesek Hozzám, a ti Jézusotokhoz. Soha ne kételkedjetek Szent Szavamban (Üzenetemben).

A Jelenések Könyve, Isten igaz szava.  Nem hazudik.

Még nem minden, benne foglalt titok ismert számotokra. Én mindet ki fogom nyilatkoztatni Maria Divine Mercy-n (az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián) keresztül, habár az igazságot vehemensen támadni fogják, és eretnekségként fogják kezelni.

Ne feledjetek egy fontos tanítást. Az Én Igémet, mikor a földön voltam, eretnekségként kezelték, mikor először eljöttem.

Az Én Szavamat (Üzenetemet), melyet most adok nektek, Második Eljövetelemkor szintén hasonlóképpen fogják kezelni a hívők, köztük az Én felszentelt szolgáim is, akik Egyházamat képviselik a földön.

 

2012. április 16.

Sok csaló, akik tagjai ennek a gonosz, sátánimádó szektának, beléptek a szemináriumokba, hogy megvessék a lábukat a Vatikánban.

Hatalmuk, melyet Isten, az Atya enged meg, korlátozva volt mostanáig. Ahogy a végidők közelednek, ez változni fog.

Ez a gonosz szekta most be fogja vetni minden hatalmát, hogy biztosítsa, hogy ők válasszanak majd egy új utódot Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa helyett.

Mindazok, akik ismerik Tanításaimat, látni fogják a különbségeket a Szentmise szövegében.

Új világi törvényeket fognak bevezetni, amelyek meggyalázzák Kereszthalálomat.

 

2012. május 7.

Soha ne gondoljátok, hogy Én hibáztatom a sok Szent Pápát, akik Péter székében ültek. Az ő küldetésük mindig védelem alatt állt.

Sok Pápa élt rabként a Szentszékben, körülvéve Szabadkőműves csoportokkal, akik nem Istent képviselik.

Ők gyűlölik Istent, és 50 évet töltöttek hazugságok terjesztésével Isten Irgalmasságát illetően.

Az ő munkálkodásuk a Katolikus Egyház összeomlásához vezetett.

Ez nem volt véletlen. Szándékosan és ravasz módon tervelték ki, hogy az Egyház hitét lerombolják. Hogy az egyszerű katolikusoknak az egy igaz Isten iránti tiszteletét elpusztítsák.

Ezért most ti a vadonba lesztek vetve. Benedek Pápát követően Általam lesztek vezetve a Mennyekből.

Ó, mily sírásra késztettek Engem.

Hívom valamennyi felszentelt Szolgámat, akik ismerik az igazságot, hogy álljatok fel és kövessetek Engem, a ti Jézusotokat, hogy alázatos szolgálattal terjesszétek Tanításaim igazságát. Meg kell lelnetek a bátorságot és az erőt, hogy a hamvakból feltámadjatok.

Mindenekfelett utasítsátok el a hazugságokat, melyeket hamarosan be fog mutatni nektek a Hamis Próféta.

Ő egyesíteni fogja a Katolikus Egyházat más egyházakkal, beleértve a pogány egyházakat is, hogy egy förtelemmé váljon.

A lélek nélküli egy – világ – egyházzá.

 

2012. május 26. szombat; 16.00

Örömmel tölt el, hogy újból itt vagy Velem. Fontos, hogy a Közelemben maradj most, leányom. Az idő rövid, és sok teendőd van még.

Ma azt kérem Követőimtől, legdrágább leányom, hogy állhatatosan imádkozzanak az Én szeretett Helytartómért, XVI. Benedek pápáért. Ő, az Én Szent Szolgám, rettenetes üldöztetést áll ki, zárt ajtók mögött a Szentszékben.

Már mondtam nektek korábban, hogy a Szabadkőműves Csoportok, melyeknek a Vatikánon belül satuszerű szorításuk van, ki akarják tenni Szeretett Pápámat.

És ők azt tervezik, hogy fondorlatos eszközökkel elűzik őt (XVI. Benedek Pápát) Péter Székéből.

Ő kénytelen lesz (el)menekülni – amint azt már korábban mondtam nektek -, mivel nemigen lesz más választása.

Soha nem szabad elfogadnotok semmit, ami nem az Igazság.

Soha nem szabad elfogadnotok a Szentszékem falain belülről eredő eretnekséget. Ha mégis ezt teszitek, azzal eltávolítjátok magatokat Tőlem.

Sokatoknak majd titokban kell a Szentmisét bemutatnotok, és minden bátorságotokra szükségetek lesz, amit megkaphattok, ha Hozzám imádkoztok, és kéritek, hogy tegyelek benneteket erőssé.

A változások magában a Szent Eucharisztiában veszik majd kezdetüket. Hamarosan azt mondják majd nektek, hogy a Szentáldozás, az Én Valóságos Jelenlétem, valójában, valami más.

Azt mondják majd nektek, ez más dolgokat jelent. De ez egy szörnyű hazugság.

A Szent Eucharisztia az Én Testem és Vérem, mely azért adatott nektek, hogy lehetővé tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel eltöltselek benneteket, hogy a lelketeknek szükséges táplálékot megadjam nektek.

Mikor eljön az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a megfertőzés már elkezdődött.

Ekkor kell majd nektek felkészülni. Fogjatok össze, és védjétek meg Keresztre feszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a Szentmisében és a Szent Eucharisztiában való változtatásokat. Mert, ha elfogadjátok, akkor Jelenlétem el fog veszni Isten valamennyi gyermeke számára.

Kövessetek Engem. Ez a legnagyobb kihívás, amivel valaha is szembe kell majd néznetek, de Én meg fogom adni nektek a Kegyelmeket, hogy megkülönböztessétek az igazságot attól a szentségtörő kitalációtól, melynek az elfogadását fogják kérni tőletek az Én Szent Nevemben. 

Ez az idő közel van. Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy ő addig maradhasson, ameddig csak lehetséges, mert amint ő távozik, a csaló, azaz a Hamis Próféta, elfoglalja az ő helyét.

Ó mennyire ömlenek most könnyeim az Én Szeretett földi Egyházamért. Mindazon felszentelt szolgáim, akik elfogadjátok Szent Szavamat (Üzenetemet) úgy, ahogyan az most nektek adatik, figyeljetek most Rám.

Hűségeseknek kell maradnotok a Szentmiséhez, és fenn kell tartanotok a napi Áldozatbemutatást. Mert hamarosan egy hazugság elfogadására lesztek kényszerítve.

A Keresztre feszítésem iránti tiszteletből bemutatott napi Áldozatot, valamint a Bor Véremmé, a Kenyér Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és a Hamis Próféta által bevezetésre kerülő új törvények által rágalmazni, becsmérelni fognak Engem.

Most kérnetek kell Segítségemet ezen, az Imahadjárat (56)-os imája által. Ez a Papoknak szól, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának.

 

2012. július 16. hétfő; 15.15

Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy felkészüljön Isten valamennyi papja, püspöke, és mindazok, akik földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat vezetik.

Mert közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon.

Ő hamarosan menekülésre kényszerül a Vatikánból. Majd eljön az idő, amikor Egyházam ketté fog válni: egyik oldal a másik ellen.

Felszólítom valamennyi Felszentelt Szolgámat, emlékezzetek legszentebb fogadalmatokra.

Soha ne adjátok fel küldetéseteket. Soha ne hagyjatok cserben Engem. Soha ne fogadjátok el az Igazság helyett a hazugságokat.

Az Én segítségemet kell kérnetek az előttetek álló nehéz időkben. Keljetek fel, egyesüljetek, és kövessetek Engem. Imádkozzatok a szükséges erőért, az Imahadjárat ezen különleges imájával.

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

 

2012. augusztus 12.

Azt fogják állítani, hogy a hamis próféta lesz az igaz Pápa.

Azt fogják állítani – először finoman -, hogy az Antikrisztus lesz Krisztus Király.

Amikor elcsábítják a szegény lelkeket, azzal, hogy üzeneteik az Istentől valók, az ilyen lelkek még akkor sem lesznek ennek tudatában.

Figyelmeztetnem kell Isten valamennyi gyermekét. Én sosem fogok testben eljönni a második alkalommal.

Én nem fogok vezetőként fellépni a világban. Csodákat sem fogok tenni ekkor, hogy bizonyítsam nektek, ki vagyok Én, kivéve a Nagyfigyelmeztetés csodáját és az égi csodát, amely nem sokkal a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után lesz látható.

Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok. Ez a gyalázat meg lett jövendölve.

 

2012. november 13.

Mivel az Egyház az Én Testem a földön, ezért majd az is meg lesz koronázva a megpróbáltatás töviseivel, amint az a Kálváriára vezető Utam során történt. A Töviskorona jelképezi az Én földi Szent Egyházam Fejét. Benedek pápa sokat fog szenvedni, mivel üldözni fogják, mert az Igazságot szólja.

Eltiporják majd Benedek pápát, mint Egyházam Fejét, és nem fognak irgalmat gyakorolni felette. Az ellenzék gyorsan fog növekedni, amint Benedek pápát jelentőségét vesztettnek nyilvánítják majd.

Azok, akik modernebb szemléletmódúnak tartják majd magukat az apostoli módszereket tekintve, elsöprik majd őt, és kigúnyolják az ő szavait. Majd Egyházam Fejét felváltja a Kígyó Feje.

 

2012. november 14.

Ha már nem bíztok Bennem teljes mértékben, el fogják csavarni a fejeteket, hogy a hazugságokban higgyetek. Ha bíztok az álnok uralkodókban, akkor szörnyű bűnbe fogtok esni. A fenevadat fogjátok tisztelni, aki be fogja mocskolni Egyházamat azáltal, hogy belemélyeszti a töviskoronát Egyházam Fejébe, az Én igaz Szent Helytartóm, Benedek pápa fejébe.

Szörnyen fogtok szenvedni, ha a fenevadat szolgáljátok, mert meg fogjátok fosztani Istent az Ő gyermekeitől. Térjetek vissza igaz gyökereitekhez. Ne hagyjátok, hogy Egyházamat bemocskolják az azon emberek által tervezett bűnök, akik ki akarják irtani a Kereszténységet, más – Atyámat tisztelő – vallásokkal egyetemben.

Ti, felszentelt Szolgáim, akik megszegitek Papi Szentségeteket, elszakítjátok szíveteket Tőlem, miközben ezek a csalók ellopják majd lelketeket.

A legnagyobb bűn, amit készültök elkövetni, egy hamis isten tisztelete. Felékesítve a hamis próféta elbűvölő lesz, alattomos, és látszólag jó fogalmai lesznek az Atyám Könyvében lévő Tanításokról. A bűvöletébe fogtok esni. El fogja ferdíteni Tanításaimat, így azok eretnekséggé válnak.

Ez a vallás, mely egy alternatíva az Isten Igazsága helyett, haszontalan. Mégis ez látszatra vonzó, szeretetre- és csodálatraméltó lesz, és új arany- és drágakövekkel felékesítve, ez az új egy-világvallásként fog megjelenni minden oltáron.

Hűséges papok, nektek a következőt Mondom. Én megáldalak majd benneteket a Kegyelmekkel, hogy minden időben megértsétek az Igazságot.

Az ilyen – a számotokra az Igazságként bemutatott – bálványok, valójában csak agyagból vannak. Ezek fából készült tárgyak. Ezek semmik. Ezeknek nincs semmi értelme. Nem fognak Kegyelmeket árasztani. Egyszerűen nem lesz jelen templomaikban az Isten, az Egy Igaz Isten. Csak az Élő Isten lehet jelen Templomaimban.

Amikor Isten, az Atya tanúja lesz ennek a végső sértésnek, Ő száműzni fogja azokat, akik életre hívják ezeket a pogány gyakorlatokat. Akkor Ő majd magyarázatot követel azoktól, akik felelősek az Ő földi Szent Egyházában lévő szakadásért – azoktól a szolgáktól, akik arrogánsan elutasították Isten Szavát (Üzenetét), csak úgy nemtörődöm módon.

Amikor ők szembenéznek Velem a Nagyfigyelmeztetés alatt, akkor tudni fogják, hogy mennyire megbántották Atyámat. Egyetlen személy vagy felszentelt szolga sem ura magának, mert csak egyetlen egy Mester van. Csak egy Isten van. Ők egy ember alkotta istent vezetnek be, aki nem létezik, mégis ők ellopják majd Nyájamat Tőlem. Ők minden kegyelmet meg fognak kapni, és nagy türelem mutatkozik majd számukra. Ha nem bánják meg bűneiket, akkor el lesznek pusztítva.

Mindegyikőtök meg fog fizetni minden egyes lélekért, akiket elveszítettetek a Számomra.

Jézusotok 

2013

 

2013. február 13

 

 

A gonosz csoport már megkezdte hadjáratát, hogy megszabadítsa a földet Tanításaim Igazságától. Szent Helytartómra rákényszerítették ezt az intézkedést, és ennek eredményeképpen ő rettenetesen fog szenvedni. A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás – amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében.

 

 

Sokuknak fogalma sincs arról a megtévesztésről, melyet most tárnak eléjük. Azt sem tudják, hogy Egyházamnak, a Katolikus Egyháznak, az alapját porig rombolták. Helyette egy förtelem fog felemelkedni, de Én beavatkozom majd, jeleket küldvén, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádság fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az Igazságot a valótlanságtól.

 

Nem a Katolikus Egyház összeomlása – mely hamarosan nyilvánvalóvá válik – lesz az, amely megosztja majd a világot. Hanem az, hogy részt fognak venni az Új Világegyház, az új egy-világvallás létrehozatalában, mely be fogja vezetni a pogányságot és a bálványimádást.

 

A hamis próféta már kellőképpen felkészült, és hamarosan eljön az ő ideje. Együttműködve az Antikrisztussal, térdre fogják kényszeríteni a világot. Nem Istennek fognak hódolni, hanem a fenevadnak.

 

 

2013. február 14.

 

 

Tanításaim Igazságát hamarosan lényegtelennek és hamisnak nyilvánítják. Atyám – földi Egyházamban lévő eme fertőzöttség feletti – Haragja hamarosan érezhető lesz szolgái körében, az Én Templomomban, Rómában. Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik majd.

 

 

2013. február 17. vasárnap, 19.00

 

Szeretett leányom, a Katolikus Egyházban lévő egyházszakadás, amint az megjövendöltetett, most látható lesz az egész világ számára. Szeretett Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa távozása a vég kezdetét jelzi. Az elmúlt két év során, Én általad, azaz választott Prófétámon keresztül próbáltam felkészíteni földi Egyházamat erre a szomorú eseményre.

 

A Szabadkőműves elit megragadta az irányítást Egyházam felett, és a leggonoszabb megtévesztést alkalmazzák a Katolikusokon. Róma Kulcsai már az Én Kezemben vannak, lévén, hogy Atyám már átadta Nekem azokat. Én fogom irányítani valamennyi Követőmet, hogy az Igazság fennmaradhasson, és hogy Szent Igém érintetlen maradjon.

 

 

A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket, és Szavamat, csakúgy, mint anno földi Időm során, eretnekségként fogják kezelni.

 

 

2013. február 18.

 

 

Amikor Én az Egyházamon belüli nagy megosztottságról beszéltem neked, nem mondtam el, hogyan is fog ez történni. Nos, figyelj most Rám. Csakúgy, amint a papok az Én földön töltött időm során elutasították Szent Szavamat, éppúgy fognak a papok Második Eljövetelem előtt is elutasítani Engem. Leányom, nemcsak, hogy a neked adott Szavamat (Üzenetemet) fogják elutasítani, de még a változásokat is elfogadják majd, melyeket rájuk fognak kényszeríteni. Amint ők elfogadják az istenkáromlásokat, és a számukra bemutatott új szabályokat, szent adományaik azonnal hatástalanokká válnak.

 

 

Hithű Követőim szintén megosztottakká válnak földi Egyházam iránti hűségüket tekintve. Követnetek kell az Atyám Könyvében nektek adott Tanításaimat, ez minden, amit tennetek kell. Nem kell elmenekülnötök sehová, mivel Én jelen vagyok Köztetek.

 

 

Ti ismeritek az Igazságot. Keresztényekként ezzel tápláltak benneteket. Tehát, ha azt látjátok, hogy Isten Tízparancsolatát és Tanításaimat átírják, és Szentségeimet megváltoztatják, akkor hátat kell fordítanotok. Ne engedjétek, hogy a hazugságok elrettentsenek benneteket, inkább azok miatt aggódjatok, akik elfogadják ezeket az új gonosz cselekedeteket és törvényeket, melyekről azt állítják, hogy Tőlem valók, illetve azok miatt, akik nem hajlandók megismerni az Igazságot.

 

 

Jézusotok

 

 

2013. február 19. kedd, 14.30

 

Szeretett leányom, kérlek, tájékoztasd Tanítványaimat, hogy Uralkodásom közel van.

Ne nyugtalankodjanak, mert habár a Töviskorona leereszkedett Helytartóm fejére, akit Én, Jézus Krisztus jelöltem ki, hogy uralkodjon a Szent Katolikus és Apostoli Egyházam fölött, és akit gonosz módon elüldöztek pozíciójából – Én most eljövök végre, hogy békét hozzak nektek.

Az elkövetkező év nagyon kegyetlen és kétségbeejtő lesz számotokra, szeretett Tanítványaim, és utolsó Igaz Pápám számára. Vele is – aki ellen szándékosan és előre megfontoltan összeesküdtek – ugyanúgy bántak, mint ahogy Engem, Jézus Krisztust is ütlegeltek és megostoroztak. Most próbálják majd megölni őt, ahogyan Engem is megöltek. Azt fogják mondani, hogy egy olyan bűncselekményt követett el, amelyben ő teljesen ártatlan.

 

 

480-nepszeru.jpg