Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SOK MINDEN FOG TÖRTÉNNI

 

Sok minden fog történni

Tartalom

[]A nagyfigyelmeztetés sokaknak egy ijesztő esemény lesz, amikor úgy fog tűnni,

mintha itt lenne a világ vége.

[]A világháborút követően jön az éhínség, majd jönnek a járványok.

De az imádság enyhíteni tudja a büntetést

[]Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat,

hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket

[]Az elkövetkező esőzések, áradások és terméspusztulás, mind a mennyből jövő

büntetésnek lesz az eredménye

 

Gyermekeim, ti most hamarosan tanúi lesztek ű a világban történő nagy és maradandó változásoknak. Ezek a változások a nagyfigyelmeztetés megtörténte után következnek majd be. (2012 július 15.)

Én meg fogom őket akadályozni gyilkos szándékukban és el fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket, ha továbbra is elutasítják az a Kezet, mely táplálja őket. (2012 július 15.)

 

480-aszentlelek.jpg

 

A nagyfigyelmeztetés sokaknak egy ijesztő esemény lesz,

amikor úgy fog tűnni, mintha itt lenne a világ vége.

 

Drága, szeretett leányom, senki se becsülje alá azt a hatást, melyet majd a Nagyfigyelmeztetés fog gyakorolni az egész emberiségre.

A Nagyfigyelmeztetés sokaknak egy ijesztő esemény lesz, amikor is úgy fog tűnni, mintha itt lenne a világvége.

Sokan tanúi lesznek annak, ami egy katasztrofális eseménynek fog látszani, amikor is két üstökös fog feltűnni, amelyek összeütköznek és felrobbannak, közel a föld felszínéhez.

A tűz lángjai olyannak fognak tűnni, mintha egy vulkán tört volna ki az égen, és sokan félni fognak. A vörös tűz sugarai, vérem sugarai, irgalmasságom sugarai, melyet mindannyiatoknak adok egy olyan nagyszabású ajándék gyanánt, amit senki sem lesz képes felfogni, hogy mi is történik valójában.

Sokan azt fogják érezni, hogy tűz járja át testüket, mintha a nap forrósága kerítené hatalmába őket.

Belül égető forróságot fognak érezni, amíg a felismerés érzése lehetővé nem teszi számukra, hogy tanúi legyenek lelkük látványának.

Sokan azt fogják érezni, hogy megremeg a föld, mintha földrengés lenne. Rázkódni, nyögni fog a föld, és sokan a földre fognak borulni, megragadva mindent, amit csak tudnak, saját védelmükre. Ennek ellenére a föld nem fog megnyílni és nem fogja elnyelni őket, mert ez nem egy fizikai, hanem egy természetfeletti földrengés lesz.

Mielőtt ez bekövetkezik, az időjárás szélsőségessé válik. Keresztem meg fog jelenni az égen a robbanás után.

Sokan fogják a bűnbánat és a szomorúság keserű könnyeit hullatni, valamint a megaláztatás fájdalmát elszenvedni bűneik miatt.

Mások sikoltozni és átkozódni fognak, mert lelkük sötétsége miatt nem lesznek képesek elviselni az átvilágítást, egy isteni jelet, és ellenállnak majd Irgalmasságom fényének.

Üvölteni fognak a pokol tüzének fájdalmától, ahogy Irgalmasságom Jele meg fogja mutatni nekik a sorsot, mely rájuk vár, hacsak meg nem bánják bűneiket, és meg nem változnak.

Azok a jó lelkek, akik szeretnek Engem, szintén szenvedni fognak, mert sokukat szintén beszennyezte a bűn, de ők azonnal teljes Bűnbocsánatban fognak részesülni. De ők is megszégyenülnek majd, amikor gőgjük bűne bemutatásra kerül számukra.

Sokan pár napig otthon fognak maradni ezt követően, és sokaknak majd magukról kell gondoskodniuk a szolgáltatások hiánya miatt. Ezért kell felkészülnötök.

Ugyanakkor ez a szenvedés időszaka is lesz, amikor a lelkek el fogják szenvedni a Tisztítótűz kínját, amikor megtisztulásuk zajlik. Ily módon sokan át fogják élni lelkük állapotának feltárását, és oly módon szégyenülnek meg, mint még soha azelőtt.

Nagyon sokan el fogják fogadni azt, ami történt, és tudni fogják, hogy egy nagy ajándékot kaptak, Kegyelmeim és Isteni irgalmasságom Ajándékát.

A megtérés az egész viágra ki fog terjedni, és olyan mértékű lesz, amelyre még nem volt példa kereszthalálom óta. Milliárdok fognak Isten felé fordulni, mert az igazság nyilvánvalóvá válik majd.

Ők pontosan tudni fogják, mi történik majd az, az ítélet napján és azt is tudni fogják, hogyan mentsék meg lelküket, mert Szeretetem beburkolja majd őket.

Ők újra teljessé válhatnak, elméjüket, testüket és lelküket tekintve. Keresztem lesz a bizonyítéka megnyilvánulásomnak, isteni irgalmasságom megnyilvánulásának, mely oly régóta meg lett ígérve az emberiségnek. Keresztemet látni fogják az égen az egész világon.

Nyugalom ereszkedik majd az egész földre ezen isteni beavatkozás eredményeképpen, mely Isten gyermekeinek adatik, hogy felébressze őket szendergésükből.

De Isten valamennyi gyermekét meg fogják támadni a bukott angyalok, az irántuk elkötelezett hadsereg által, amely vissza fogja utasítani Üdvösségem Kelyhét.

Keserűséggel telve, megkövült szívvel és a sátán szennyével megfertőzve, harcolni fognak az Istenszeretők ellen.

Számuk nem mérhető össze azokéval, akik követni fogják az Igazságot, de gyűlöletük inspirálni fogja őket, hogy gonosz cselekedeteket szőjenek, melyek tönkre fogják tenni ezt a békét és nyugalmat.

A bukott angyalok iránt elkötelezettekből álló hadsereg össze fog állítani egy tervet, a világot meggyőzendő, hogy ez az esemény valóban egy kozmikus baleset volt, amelyet – majd állításuk szerint- a tudósok bizonyítani tudnak. Sajnos akkor sokan el fogják hinni, hogy ez a helyzet, és Isten gyermekei közül sokan vissza fognak esni korábbi bűnös életükbe, amit egykor éltek.

Akkor veszi majd kezdetét a lelkekért folytatott csata, és némi időbe telik, míg ez a végső ütközethez ér, amikor Második Eljövetelem véget vet majd a gonoszságnak.

Drága Követőim, ne hagyjátok, hogy ezek a kinyilatkoztatások félelmet keltsenek bennetek.

Inkább készüljetek fel erre a dicsőséges eseményre, és engedjétek, hogy lelketek befogadja azt.

Fogadjátok el ezt a csodálatos Isteni Cselekedetet, hogy megerősítse elszántságotokat, és hogy Szeretetem tovább terjedjen családotok és barátaitok körében.

Legyetek büszkék a köztetek és Köztem, Jézusotok között levő kötelékre, és segítsetek Nekem megmenteni azon lelkeket, akik nem fogják elfogadni Irgalmasságomat.

Menjetek. Készüljetek. Örvendezzetek, mert közel az idő.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 

A világháborút követően jön az éhínség, majd jönnek a járványok.

De az imádság enyhíteni tudja a büntetést

2012. július 13.

Drága, szeretett leányom, Követőimnek meg kell ismerniük az események menetét, mert ennek megértésével, fel lesznek ruházva azzal az ismerettel, mellyel segíthetnek enyhíteni a Büntetést.

Örök Atyám által hamarosan sor kerül a nagyfigyelmeztetésre, mintegy utolsó lehetőségként annak érdekében, hogy az Isten világossága, az Igazság fénye beleivódjon az emberiség szívébe.

A Nagyfigyelmeztetés nélkül az emberiség nagy része a pokolra vettetne, mert nem lennének méltóak Atyám Királyságára.

A Nagyfigyelmeztetés a Nagy Irgalmasság egy Isteni Cselekedete annak érdekében, hogy a gonosztól elszakítsa Isten gyermekeit, és hogy jogos örökségükhöz jutassa őket.

Ezen Isteni Cselekedetre szükség van, mivel jelenleg nagy sötétség borítja a világot, ahol az Isten világossága csak pislákoló fény.

Ez el fogja választani a jókat azoktól, akiket fojtogat a bűn, mégis makacsul ragaszkodnak majd a Fenevadhoz, és minden dicsőséghez, melyet ő ígért nekik ezen a földön. Csak az idejüket vesztegetik az ilyen szegény lelkek, mert nekik tudniuk kell, hogy rövid az idejük a földön.

A világot egy Új Paradicsom váltja majd fel, ahova nem léphetnek majd be, ha visszutasítják szeretetem és irgalmasságom cselekedetét.

Sokan továbbra is sötétségben maradnak majd. Sokan azonnal meg fognak térni. Ha az emberiség nagy része megbánja bűneit, akkor a Nagy Szorongattatás nem lesz olyan kemény.

A világháborúnak nem lesz ugyanaz a hatása, ha az emberek többsége megbánja bűneit a nagyfigyelmeztetést követően.

A világháborút követően jön az éhínség, majd jönnek a járványok. De az imádság enyhíteni tudja a büntetést.

Imádkozzatok állhatatosan, hogy a Háború, és az azt követő büntetés, enyhülhessen és elhárulhasson. Csak az emberiség hite és az Irántam, Isteni Megváltótok iránti hűség révén érhető ez el.

Leányom, nem Én, a ti Jézusotok vagyok az, aki ezeket a szörnyű csapásokat előidézi. Ezeket az ember gonosz bűnei okozzák, akinek a hatalom, a pénz és a világ – saját hasznára való – irányítása iránti vágya kielégíthetetlen.

Míg sok Követőm türelmesen és buzgón fog várni Második Eljövetelemre, addig nő a zűrzavar.

Sokan bukkannak majd fel azt állítván, hogy ők én vagyok, a Messiás, és be fogják csapni az embereket.

Ne feledjétek, amit mondtam nektek: pont úgy fogok visszatérni a földre, ahogyan elhagytam azt, amikor felemelkedtem a felhőkön át.

Ne vegyetek tudomást arról, aki azt állítja, hogy ő én vagyok testben, mert ez nem fog megtörténni.

Követőim erősek lesznek az Irántam való szeretetük révén, és arra az egy óhajra kell összpontosítaniuk ami, ha teljesül, örömet és vigaszt fog nyújtani Nekem. Ez az óhaj a lelkek, minden lélek megmentésére irányuló Küldetés lesz, mielőtt Én újra eljövök.

Ne feledjétek, hogy az Irántam való hűség lesz a kulcs az üdvösséghez és a jövőbeni világhoz, amelynek nem lesz vége, mert ez az Új Paradicsom lesz, amely mindannyiatoknak örök életet kínál.

Szeretett Jézusotok

 

Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz

 

kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket

2012. Július 15.

(Szentségimádás közben kapott üzenet)

Legdrágább leányom, Gyermekeimnek nehéz bűntelennek maradniuk, a kígyó (a sátán) keze által rájuk szórt átok miatt.

Sosem várom el Gyermekeimtől, hogy mindig tökéletesen bűntelenek legyenek, mivel az lehetetlen.

Fontos, hogy bárki, aki Fiam földi Egyházának tanításait ismeri, törekedjen megbánni bűneit, amilyen gyakran csak lehetséges.

A bűnbánat által könnyebb lesz a kegyelem állapotában maradni, és ez gátat vet a további kísértéseknek.

Gyermekeim, ti most hamarosan tanúi lesztek a világban történő nagy és maradandó változásoknak. Ezek a változások a nagyfigyelmeztetés megtörténte után következnek majd be.

Bár sokan semmibe fogják venni ezeket a Mennyből jövő üzeneteket, mégis fontos azok számára, akik elfogadják az üzeneteket Isten Szavaként (Üzeneteként), hogy felkészüljenek.

Ti vagytok a kapocs Fegyverzetemben az ellenséggel szemben, és hiteteken keresztül Én felemellek benneteket, és védelmezlek titeket az üldöztetéssel szemben.

Én, a ti szeretetetek által – melyet Fiam, Jézus Krisztus, a világegyetem Megváltója iránt éreztek - leszek képes megmenteni azon gyermekeket, akik nem állhatják Isten Világosságát.

Az, hogy ti a szeretetnek, a szenvedésnek és az imádkozásnak szentelitek magatokat, az lesz az ő pokol tűzétől való megmentő kegyelmük.

Ne magatok miatt aggódjatok, hanem azok miatt, akik nemcsak hogy nem veszik észre, hanem nem is akarják észrevenni, hogy milyen időket éltek.

Az előkészületek befejeződtek, és az idő megérett arra, hogy a változások kezdetüket vegyék, mert Én nem fogom megengedni a Fenevadnak, hogy lelkeket lopjon.

Ez az emberiségnek oly rég megígért beavatkozás hamarosan megtörténik, majd ezt követően megkezdődik a Gyermekeim megmentéséért folytatott csata.

Ne féljétek kezemet, mert amikor az lesújt, azokat fogja büntetni, akik megpróbálják gyermekeimet elpusztítani.

Én meg fogom akadályozni őket abban, hogy megtévesszék a lelkeket.

Én meg fogom őket akadályozni gyilkos szándékukban, és el fogom törölni aföld színéről hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket, ha továbbra is elutasítják azt a Kezet, mely táplálja őket.

.Ők már figyelmeztetve lettek. Ti, szeretett Gyermekeim, segíteni fogtok Fiamnak megmenteni őket.

Soha ne féljetek, mert akik rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével, nemcsak hogy védelem alatt állnak, de megkapták a kegyelmeket Isten Szavának megvédésére is, hogy ily módon az Élet Ajándékát minél több lélek megkapja majd.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Az elkövetkező esőzések, áradások és terméspusztulás, mind

a mennyből jövő büntetésnek lesz az eredménye

2012. Augusztus 11.

Drága, szeretett leányom, az egész világra majdan lezúduló esőzés, azt a könnyáradatot jelképezi, mely az Én szememből patakzik, amint nézem Isten gyermekeit, oly messzire eltévelyedni az örök üdvösségre vezető útról.

Az elkövetkező esőzések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyből jövő büntetésnek lesz az eredménye.

Siralomvölgy támad mindenütt, melyért a klímaváltozást és a globális felmelegedést fogják okolni. De ez nem így van.

A világban oly sok ember nem hisz Istenben. Ők nem tisztelnek Engem, az Ő Szeretett Fiát. Ehelyett felemészti őket a hamis istenek iránti megszállott szenvedély.

Mit is értek Én ez alatt?

Ezek az emberek hősöket és bálványokat teremtenek a televízió, a divat, a zene és a sport világában. Majd emberi bálványokká magasztalják fel őket, és tisztelettel adóznak nekik.

Majd oly módon rajongják körül őket, amely során nemcsak az ő lelkük szenved kárt, de azé a személyé is, akit felmagasztaltak.

Ők azt hiszik, hogy ezek a bálványok szentek, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy utánozzák az ő életmódjukat, öltözködési stílusukat, személyiségüket, sőt még a fizikai megjelenésüket is.

Ez a pogánysághoz vezet.

Mindez meg volt jövendölve, Leányom.

A világ hamis isteneket fog bálványozni.

Ezek az emberek ajnározzák a saját testüket, önmagukat, és megkeményedett szívükben csekély könyörületet vagy szeretetet mutatnak felebarátaik iránt.

A szívük kővé vált.

Ők nem szeretik Istent. Ehelyett a sátán bűvöletébe estek, aki elültette az elméjükben ezeket a rögeszméket és gondolatokat.

Az emberi test iránti tisztelet nem létezik.

A test Isten teremtménye, és mint ilyen, egy templom, mely azért teremtetett, hogy Isten jelenléte lakozzon benne.

Amikor a sátán kísérti az emberiséget, ő a testre, és a test által az érzékeken keresztül keresett élvezetre összpontosít. Ezért szereti most az emberiség a saját testét olyannyira, és ezért helyezi azt piedesztálra.

Sosem elégszik meg a móddal, ahogyan a testet Isten megteremtette, folyamatosan törekszik a fejlesztésére, átváltoztatására, és az emberi test oly módon való átalakítására, amely az általa tökéletesnek véltnek felel meg.

Undorít engem az a mód, ahogyan főleg a nők átváltoztatják testüket, és erkölcstelen módon a vilá elé tárják azt.

Azok a nők, akik nem szégyellik közszemlére tenni a testüket, bűnt követnek el, még ha talán észre sem veszik ezt. Azt gondolják, hogy elfogadható annak a testnek a meggyalázása, bemocskolása, amellyel megszülettek, és az önmagukkal való olyan kérkedés, amely okot adhat a bűnre.

Önimádatuk egyike a legnagyobb bűnöknek a gőg bűnén belül. Majd ők meggyőzik a fiatal lányokat, hogy elfogadott ily módon nyilvánosan mutogatni a testüket.

A test oly sok bűnével kérkednek a világban, és ezt elfogadhatónak tartják.

De ezek mind büntetést vonnak maguk után a halált követően. Nemcsak a bűnt követik el, de azt még úgy is tálalják, mintha helyes dolog lenne.

A házasságtörés ma elfogadott, és dicséretes.

A gyilkosság már nem megrendítő, és nincs már tisztelete az emberi életnek.

A szexuális erkölcstelenség burjánzik, és ráadásul igazoltan.

Az ilyen bűnös viselkedés napjai a végéhez közelednek.

Míg az emberiség el nem fogadja, hogy a bűn mindig is bűn lesz, elveszíti a jogát a Paradicsom Kapuin való belépésre.

Minden bűnért, melyben vétkesek vagytok, az a testrészetek fog égni, és tisztulni a tisztítótűzben, melyet a bűn elkövetése során használtatok.

Ha halálos bűnben vagytok, az örökkévalóságig érezni fogjátok a kínt, ahogyan a tűz átszakítja a testetek azon részét, melyet a bűn elkövetésekor használtatok. Sosem lesz vége ennek a kínnak.

Ők miért, miért nem hallgatnak a szívükre? Oly sok ember van tudatában, hogy amit tesz, az helytelen, de ettől függetlenül, folytatják a vétkezést, mert ez elfogadott a világ szemében.

A szórakoztatóipar és a médiaipar az ilyen jellegű viselkedésre – melynek révén sok ártatlan lelket rontottak meg hazugságokkal – kreáltak egy hamis elfogadást.

Csak az Igazság mentheti meg most őket. Ők megkapták az Igazság Könyvét, de vajon meghallgatnak-e? A sátán és az ő bukott angyalai mindent elkövetnek majd, hogy ennek az ellenkezőjét biztosítsák.

Csak akkor fognak felhagyni az üres, hasztalan és undorító szokásaikkal, amikor majd a büntetés rájuk zúdul a Mennyből. Mert túl elfoglaltak lesznek azzal, hogy próbálják túlélni, és hogy próbálnak kenyeret tenni a szájukba.

Sajnos kizárólag az ilyen büntetés révén tisztulhat meg az emberiség ezen a földön.

Azáltal, hogy megadatik a tisztulás ajándéka, míg élnek, ők kapnak egy esélyt, hogy elkerüljék a tüzes tavat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

 

 

 

imahitetlen.jpg

IMA AMELYET AZ IGAZSÁG KÖNYVÉBEN KÉR AZ ISTEN

 

OLVASSÁTOK GYAKRAN SZÍVBŐL

 

 

7hu-480.jpg