Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZŰZANYA, ISTEN ÉS ANGYALAI OLTALMÁBAN

 

SZŰZANYA, ISTEN ÉS ANGYALAI OLTALMÁBAN

 

ALTO DE GUARNE – ANTIÓKIA – ENOC - JÓ PÁSZTOR ÜZENETEI – KOLUMBIA

 

Az itt bemutatott üzeneteket egyes helyeken úgy terjesztik, mint „jó pásztor üzenetei“. Máshol „Enoc“ név alatt, amelyik állítólag a látnok neve.

Sok helyen „Alto de Guarne, Antiókia (Kolumbia)“ név alatt lettek közzé téve.

Nem találtam semmi közelebbi információt sem a látnokról, sem egyéb összefüggést.

 

E mondat végén található utalás a PDF dokumentumra, ahol nagy terjedelemben olvashatók az eredeti szövegek teljes fordításai.

Kattintással a „COLUMBIA“ szóra megnyílik a terjedelmes dokumentum.

https://drive.google.com/open?id=1X76IAH5LNaeNz5jSYkqrXqcxUjHkwC-T

 

A PDF dokimentum szövegeiben vannak kiragadott helyek, melyekre szeretném ráterelni a figyelmet. Az áttekinthető számozás remélem elősegíti a gyors rátalálást.

 

Ízelítőül a kiemelt helyek szövegeiből – ezek tükrözik a dokumetumban lévő válogatott helyeket

1/1 Ne emeljetek vádat testvéreitek ellen, mely merőben csak a világi érzéseken és érveléseken alapul.Ne rágalmazzátok vagy ítéljétek testvéreiteket:

2/1 Sokkal jobb mártírként meghalni, mint megengedni, hogy megbélyegezzenek. azt fogják mondani nektek, hogy a chip beültetése a homlokotokba vagy a jobb kezetekbe nélkülözhetetlen lesz számotokra, egy jobb orvosi ellátás érdekében.

2/2 Közlöm veletek, hogy a mikrochipet először az orvosi szolgáltatásoknál fogják használni

2/3 Ellenségem, a hozzá hűséges, e világ királyain keresztül és a hamis pápával együtt világszerte népszámlálást fog tartani hogy végrehajtsa hűséges gyermekeim üldöztetését és kiirtását.A Legmagasságosabb árnyéka fog védeni benneteket, és Atyám megparancsolja majd Angyalainak, hogy a karjaikon hordjanak benneteket, hogy kőbe ne üssétek lábatokat. És látni fogjátok, hogy a bal oldalatokon ezren, és a jobb oldalatokon tízezren fognak elesni, és semmi sem fog veletek történni, mert ti az Úrban bíztatok

2/4 A Legmagasságosabb árnyéka fog védeni benneteket, és Atyám megparancsolja majd Angyalainak, hogy a karjaikon hordjanak benneteket, hogy kőbe ne üssétek lábatokat. És látni fogjátok, hogy a bal oldalatokon ezren, és a jobb oldalatokon tízezren fognak elesni, és semmi sem fog veletek történni, mert ti az Úrban bíztatok.

7/1 A nemzedékek között ti kiváltságosak vagytok nyomorúságotok és bűneitek ellenére, mert Isten megtisztít benneteket, és megtisztulásotok lesz az útleveletek Isten dicsőségéhez. Hány próféta, és hány áldott lélek kívánta volna látni, amit ti láthattok majd! A ti megpróbáltatásotok ideje semmiség az örökkévalósághoz és Isten akaratához képest, ahhoz a kegyelemhez képest, amikor lelki jelenlétetek látni fogja a Királyt teljes dicsőségében.

11/1 A hitet fogják felhasználni arra, hogy elhitessék az emberiséggel, hogy minden gonoszság, ami történik a világban, és hogy Isten is így akarja, és megengedi ezeket

11/2 Egy olyan technológiát fognak használni, mellyel az égboltra vetítik egy igazságos és bosszúálló Isten hologramját, akinek gonosz szándékai vannak az emberiséggel szemben; ezáltal jogosnak fog tűnni a harmadik világháború

11/3 Erre az egész médiacirkuszra azért kerül sor, hogy az emberek elveszítsék hitüket és megtagadják Istent.

Ezért legyetek felkészülve gyermekeim, semmilyen körülmények között se tagadjátok meg hiteteket, mert tudnotok kell, hogy mindez csak ellenségem megtévesztése, hogy elveszejtsen benneteket.

Emlékezzetek, hogy Én az irgalom és a megbocsátás Istene vagyok, és nem találom örömömet a bűnösök halálában, hanem azt akarom, hogy ők is éljék és élvezzék az örök életet.

12/1 Az Új Világrendben – ellenségeim szolgáltatása által – minden készen áll arra, hogy megváltoztassa az emberiség sorsát. Népemet rabszolgasorsra juttatják, vagyonát elkobozzák. Minden a fenevad bélyegének beültetésével, a mikrocsippel fog elkezdődni.

az Új Világrendet a szabadkőművesek vezetik

célkitűzései között szerepel az is, hogy háború által az emberiség negyedét megsemmisítse,

zár alá véve a termést és a hidrológiai (vízzel kapcsolatos) erőforrásokat, és ezek a nemzetek az éhségtől és a szomjúságtól meg fognak halni.

12/2 Gyermekeim, mindezek már rég meg voltak tervezve az úgynevezett illuminátusok által, ők az „igazi királyok”, akik az emberiség sorsát irányítják. Ez az ultra – titkos szervezet a felelős a nemzetek gazdaságának és politikájának igazgatásáért, háborúkat és katasztrófákat okozva az alvilági lények technológiájának felhasználásával, melyeket ti földönkívüli lényeknek neveztek

12/3 Gyermekeim, örökségeim, az imalánc az egyetlen dolog világszerte, amely meghiúsítja a sötétség fiainak összes tervét és stratégiáját.

14/1 Én az a barát vagyok, aki sohasem hibázik, aki feltétel nélküli barát, az Atya, aki szeret benneteket, és mindig tárt karokkal fog várni rátok, hogy szeretetet, megbocsátást adjon nektek és bőséges életet.

Gyertek lázadó juhok, mielőtt az éj leszállna, ne legyetek annyira makacsok, fogadjátok el ajánlatomat, az élet ajánlatát, hogy holnap örvendezzetek, örökkön örökké.

15/1 Testvérek, az egyházszakadás közel van, a lázadók már az egyházon belül vannak, és minden készen áll arra, hogy kezdődjön.

15/2 Testvérek, tudjátok, hogy minden szemfényvesztés, ne hallgassatok a hamis prófétára, vagy a hamis pápára, mert minden hazugság, ami kijön a száján.

16/1 Ó, hűtlen pásztorok, Fiam Egyházát ismét ellenfelem kezére adtátok!

17/1 Ismét mondom kicsinyeim: tartalékoljatok nem romlandó élelmiszereket, mert az éhínség közeledik, ne legyetek olyan makacsok. Szerezzetek be élelmiszert, mert bolygótok az átalakulás szakaszába lép be, mely minden teremtmény életére hatással lesz.

17/2 nemsokára eljön a nap, hogy amit ti pénznek neveztek, végig gurul a folyosón és nem lesz semmi értéke. Vegyetek élelmet és tartalékokat, és ne ragaszkodjatok dolgokhoz ezen a világon.

18/1 Az égi tűz, mely megtisztítja a teremtményemet és az emberi lényeket, már közeledik. A földem nyögni fog, mint a nő a szülés pillanatában, a csillagok megrendülnek és a planéták olyan égi alakzatokat fognak alakítani, amelyet emberi szem még nem látott.

18/2 Az igazságosságom haragjának pohara túlcsordult, bűneitek és a közönyösségetek szétzúzta a szeretet kulcsát, amely az univerzumot irányítja

20/1 Kicsiny gyermekek, a természet nemsokára belsejéből nyög és sóhajt; tűz fog kitörni a földből, és tengervíz áraszt el városokat, a föld rázkódni fog, és hallatni fogja jajveszékeléseit. Ó, teremtmények, térjetek meg Istenhez, amilyen gyorsan csak lehet, mert a Kegyelmi Idő véget ért!

21/1 Kicsiny gyermekeim, a háború sikolyai hamarosan mindenhol hallhatóak lesznek. Minden meg van tervezve. A nemzetek háborúra készülnek, és a teremtés gyászba merül a sok bátor vére miatt. Ne veszítsetek el több időt azzal, hogy rövid, vagy hosszú idejű terveket szőtök, mert bizony mondom nektek: semmi sem fog valóra válni, csak az Igém fog beteljesülni, ahogyan az meg van írva. Az Ég és Föld elmúlik, de az Én Igéim nem múlnak el.

22/1 A két égitest ütközése dicsőséges keresztemet fogja formálni. Az ütközés megrázza majd a földet, és kimozdítja tengelyéből, úgy, hogy az idő egyre jobban megrövidül. Atyám Szent és Isteni Akarata nem engedi, hogy ezek az aszteroidák összeütközzenek a földdel, mivel az katasztrófa lenne a teremtés és a teremtmények számára. Atyám azért engedi, hogy az űrben történjen az összeütközés, hogy megmutassa az embereknek az Ő Nagyságát, Irgalmát, és Jóságát; a katasztrófával ellentétben az emberek az én dicsőséges keresztemet láthatják majd ragyogni az égen, hét napon és éjszakán keresztül, ami jelzi számukra a „figyelmeztetés” közelségét.

Gyermekeim, készüljetek fel erre a nagy eseményre, és ne féljetek

23/1 Atyám minden házát bezárják és meg lesznek állítva a napi istentiszteletek. A lázongók birtokukba veszik házaimat és reformokat fognak bennük tenni.

Engem és Anyámat és követőimet ábrázoló képeket felváltják hamis istenekkel, megváltoztatják egyházam tanítását, testemet és véremet egy darab kenyérrel váltják le és a napi tiszteletemet gyülekezetté váltják.

Gyermekeim, Én ott már nem leszek tovább, ne legyetek jelen ilyen kultuszokban és ne féljetek.

23/2 A közelgő világrend, mely életbe fog lépni a földön, az ellenfelem kormánya lesz.

Bárki, aki nem veti magát alá törvényeinek, üldözve lesz, kínozva, sőt elveszti életét. Mindnyájan, akik nem engedik, hogy a vadállat jelével meg legyenek jelölve, elvesztik minden tulajdonukat, birtokukat, munkalehetőséget, tanulási lehetőséget, egészségét, szabadságát.

A kisgyerekek az állam tulajdonai lesznek és a szüleik teljesen elveszítik fölöttük minden jogukat.

26/1 Térjetek meg lázadó ifjúság, térjetek meg prostituáltak, homoszexuálisok, házasságtörők, paráznák, kábítószerfüggők, alkoholisták, hazugok, tolvajok, szemfényvesztők, irigyek, terhességet megszakító anyák, és mindazok a lelkek, akik halálos bűnben vannak, hogy az időbeli lépésetek az örökkévalóság felé, ne legyen majd rémálom.

26/2 Szülők ne legyetek olyanok, mint a néma kutya. A lelketek csendje, a családjaitok kárhozata lesz! Beszéljetek időben, vagy talán megkésve, de mondjátok el gyermekeiteknek, hogy az örök élet, vagy az örök halál, valóság; hogy a pokol és a démonok léteznek, és a bűnösökre várnak, meg mindazokra, akik messze vannak Istentől, és megszegik előírásait.

 

 

 

 

50hu-480.jpg